Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP240061-MUVO-1TM Muzische vorming: verkenning van het leerplan

Wat staat er in het leerplan over muzische vorming en wat wil dit allemaal zeggen? In deze nascholing leggen we je dit haarfijn uit.  Je verdiept samen met het schoolteam de kennis van Zin in leren! Zin in leven! via muzische vorming. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt zicht op wat sterk onderwijs muzische vorming betekent vanuit het leerplan Zin in leren!Zin in leven!
  • Je krijgt zicht op vertrouwde, beklemtoonde en nieuwe inhouden van muzische vorming in het nieuwe leerplan. 
  • Je ziet in dat het ontwikkelveld muzische ontwikkeling kansen biedt om te werken aan de 10 ontwikkelvelden van Zin in leren! Zin in leven! 
  • Je verkent de generieke doelen via verschillende werkvormen tot op het niveau van de ontwikkelstappen.
  • Je ontwikkelt vaardigheden om leerinhouden terug te vinden in het leerplan en deze te koppelen aan activiteiten en generieke doelen.
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens de nascholing verkennen lerarenteams een specifiek deel of specifieke delen uit het leerplan. ‘Wat moet er geleerd worden?’ is hier de centrale vraag. Doorheen allerlei opdrachten kom je thuis in ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s, doelen, leerinhouden en ontwikkelstappen van muzische ontwikkeling. Je verbindt ze met de onderwijspraktijk. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je pluist het ontwikkelveld muzische ontwikkeling grondig uit. 

Bijkomende info:

Vanaf 30 deelnemers in het team is het aangeraden om het team te splitsen. Vanaf 40 deelnemers zullen er verplicht twee nascholers aanwezig zijn.

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Alle deelnemers hebben een (digitaal) leerplan ter beschikking tijdens de nascholing.  

Bekijk het andere aanbod van Muzische vorming 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Bij deze nascholing hoort een voortaak.  


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.