Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP240061-MUVO-01 Een krachtig muzisch arrangement ontwerpen, hoe doe je dat?

Tijdens deze nascholing maak je kennis met de opbouw van een goed muzisch arrangement. Via verschillende opdrachten ontdek je de didactische principes tijdens een goed muzisch arrangement. Je oefent actief op het beschouwen en creëren in de vier domeinen muziek, beeld, dans en drama. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt inzicht in de opbouw van een muzische activiteit. 
  • Je oefent beschouwen en creëren in de vijf domeinen beeld, muziek, dans, drama en media.
  • Je verkent de didactische principes in een muzisch arrangement.  
  • Je denkt na over krachtige onderwijsarrangementen voor beter onderwijs muzische vorming vanuit leerplan Zin in leren!Zin in leven! en leert deze zelf opbouwen. 
Doelgroep:
  • Leraren basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze nascholing krijg je zicht op de opbouw van een goede muzische activiteit. Je verkent de didactische principes van een muzisch arrangement. Je leert beschouwen en creëren en geeft betekenis aan je muzische werk. We oefenen dit beschouwen en creëren over de vijf muzische domeinen heen. Je bouwt zelf een goed arrangement op waarbij muzische vorming in de focus staat.   

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 60 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Alle deelnemers hebben een (digitaal) leerplan ter beschikking tijdens de nascholing.  

Bekijk het andere aanbod van Muzische vorming 

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Je begrijpt de doelen van het ontwikkelveld muzische ontwikkeling. Je weet wat de bouwstenen betekenen en kent verschillende muzische vaardigheden.   


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 10 januari 2025 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Bruggemans Annemie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1:
    • vrijdag 17 januari 2025 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.