Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/15/01-IND Nationale Studiedag: ‘Diversiteit: Het verschil maakt de som.’

Doelstellingen:
  1. Inzicht verwerven in het begrip “diversiteit” in de samenleving
  2. Een visie ontwikkelen omtrent diversiteit op internaat vanuit de katholieke identiteit
  3. Samen met het eigen team de diversiteit onderzoeken in het eigen internaat
  4. Reflecteren met het team over de sterke punten en de werkpunten omtrent het omgaan met diversiteit in het eigen internaat
  5. Een aanzet tot actie bespreken rond het ontwikkelen van een eigen diversiteitsbeleid
Doelgroep:

Beheerders en opvoeders van vrije internaten

Aanbieder: Dienst Internaten van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De nationale studiedag wil opvoeders en beheerders van de vrije internaten samenbrengen rond een bepaald thema. Dit jaar focussen we ons op de toenemende diversiteit van onze samenleving.

Die diversiteit vertaalt zich ook meer en meer in de context van internaten. Onze internen vertonen om een of andere reden verschillen van elkaar, maar hebben ook – en dat vergeten we vaak – veel gelijkenissen. Omgaan met die diversiteit stelt je voor een hele reeks uitdagingen. Om die uitdagingen aan te gaan is allereerst belangrijk dat we van elkaar weten wat diversiteit voor ons betekent.  Hoe kijk ik als individu naar diversiteit? Hoe kijken we als internaat naar diversiteit? Wat is onze visie? Verstaan we als team allemaal hetzelfde onder diversiteit? Wat betekent omgaan met diversiteit voor ons internaat? Voelen we ons voldoende competent om met diversiteit om te gaan? Op deze en aanverwante vragen wordt in deze lezing ingegaan. In de namiddag wordt er met het eigen team verder gewerkt rond dit thema. Via een screeninginstrument wordt er nagegaan hoe ver het internaat staat in het omgaan met diversiteit op verschillende vlakken. Van daaruit willen we komen tot een aanzet van visie rond het diversiteitsbeleid in het internaat.

Strategie en methode:

In de voormiddag komen we samen in het Diocesaan Pastoraal Centrum in Mechelen voor de lezing “Het verschil maakt de som” door Piet Van Avermaet. In de namiddag wordt met het eigen team verder gewerkt rond het bespreken van een visie en een concreet diversiteitsbeleid.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 1 oktober 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 55,00 Euro
Lesgever: Van Avermaet Piet
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 9 oktober 2015 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.