Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/15/03-IND Leercoaching en diversiteit

Doelstellingen:

Deze workshop gaat in op een aantal prangende vragen rond de organisatie en de inhoud van de studiebegeleiding op het internaat en heeft de ambitie om antwoorden aan te reiken. Niet als een afdoend recept, maar wel als inspiratiemoment om straks in het eigen team verder te ontwikkelen.

We reiken een kader aan en koppelen dit aan praktijkvoorbeelden van uw collega’s. De trainer vult aan met zijn suggesties en wakkert je aan om de aangereikte principes te vertalen naar je eigen internaat.

Doelgroep:

Opvoeders en beheerders van de vrije internaten

Aanbieder: Dienst Internaten van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Internaatsopvoeders staan voor een zeer omvattende uitdaging als het gaat om studiebegeleiding. Leerlingen komen uit verschillende scholen en vooral uit verschillende richtingen en opleidingsniveaus samen in één groep. En daar moet de opvoeder zijn weg zien in te vinden. Dat blijkt een steeds grotere uitdaging te worden.

Vandaar dat we halt op de pas houden. Waar zijn we op vlak van studiebegeleiding mee bezig en waar willen wij naartoe? Wat is er binnen onze werkcontext haalbaar en realistisch? Vanuit deze bedenkingen komen we tot enkele essentiële vraagstukken.

Wat gebeurt er als we afstappen van onze ambitie om te gaan voor de (individuele) leerbegeleiding? Durven we kiezen voor studiecoaching? Wat is het verschil tussen de twee en welke consequenties hangen er aan vast?  De gevolgen van de individuele studiebegeleiding (of het streven ernaar) kennen sommige internaten intussen maar al te goed. Wat zien we als we het geweer van schouder veranderen? (zonder het kind met het badwater weg te laten spoelen).

Door te kiezen voor een coachende insteek geven we de opvoeder een duidelijker zicht op zijn/haar rol. Hij/zij stapt mee in het leerproces en handelt voortdurend vanuit een coachende insteek. Hij/zij zoekt met (en onder impuls van) de leerling mee naar efficiënte manieren om het studeren. Zo wordt de leerling steeds meer eigenaar van zijn eigen leren. Om dit einddoel te bereiken hebben alle betrokkenen op het leerproces een rol te vervullen. De opvoeder is in dit verhaal heus niet degene die het grootste gewicht moet torsen.

We kijken niet alleen naar de rol van de opvoeder als coach. We kijken evenzeer naar het team. Wat doen zij als geheel om een geschikte leercontext te organiseren? Slaagt het team er in om in alle opzichten een klimaat te creëren waarin iedere leerstijl gedijt? In zo’n klimaat is er letterlijk en figuurlijk ruimte voor iedere interne om zijn eigen ‘leren leren’ te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Als dit onze ambitie is of wordt, wat is er dan nodig als we naar de (nabije) toekomst kijken? Dat leidt ons tot een meer abstracter punt. In welke mate zijn wij als team bereid (en kundig) om deze uitdaging breed te benaderen? Welke (praktische) zekerheden moeten we dan in vraag stellen?

Als we de principes van een goede leercontext koppelen aan de diversiteit aan leerbehoeftes en de coachende rol van de opvoeder… Wat staat er ons dan te doen?

Strategie en methode:

Interactieve werkwinkel. Deelnemers mogen op voorhand casussen doormailen, zodat de lesgever ene beter beeld kan krijgen van de pijnpunten. Ze zullen evenwel niet apart behandeld worden.

Deelnemers zullen ook gevraagd worden een korte voorbereidende taak te maken.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 55,00 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Internaat Sint-Aloysius / Peda (Inschrijven afgesloten)
Kolveniersvest 24
2500 Lier (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 1 maart 2016 van 09:30 tot 15:30
Sint-Pietersinstituut Internaat (Inschrijven afgesloten)
Koning Albertlaan 70
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • donderdag 3 maart 2016 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.