Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/15/06-IND Gedeelde zorg voor internen: Samenwerking met het CLB

Doelstellingen:
 • Het doel en de betekenis kennen van de engagementsverklaring “samenwerking school, internaat en centrum voor leerlingbegeleiding”
 • Inzicht krijgen in het Decreet CLB-werking
 • De belangrijke kapstokken kennen van het Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp
 • Inzicht krijgen in welke privacygevoelig informatie er kan en mag gedeeld worden binnen het wettelijk kader
 • Opvoeders en beheerders vertrouwd maken met de grenzen van het wettelijk kader waarbinnen zij werken
 • Concrete goede praktijkervaringen uitwisselen van constructief overleg tussen school, internaat en centrum voor leerlingbegeleiding
Doelgroep:

Opvoeders en beheerders vrije internaten

Aanbieder: Dienst Internaten van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Naar aanleiding van de engagementsverklaring “samenwerking school, internaat en centrum voor leerlingbegeleiding” die vanaf volgend schooljaar verspreid wordt door VSKO en VCLB willen we inzicht geven in hoe een constructief overleg rond bepaalde  internen tussen school, internaat en het centrum voor leerlingbegeleiding kan georganiseerd worden en hoe dit een meerwaarde kan betekenen in de gezamenlijke zorg voor het kind. Binnen deze samenwerking is er een duidelijk kader nodig van waaruit overleg tot stand kan komen. Enkele belangrijke items die op deze vormingsdag aan bod komen zijn:

 • Decreet CLB-werking
 • Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp
 • Omgaan met privacy-gevoelige informatie naar ouders, collega’s, verantwoordelijken
 • Ambts- en beroepsgeheim, discretieplicht

We bekijken welke informatie er kan gedeeld worden en hoe dit op een positieve manier kan gebeuren binnen het geschetste kader. Nadien is er mogelijkheid tot vraagstelling en uitwisseling in kleine groepen.

Strategie en methode:

Deze vorming bestaat uit interactieve voordrachten, mogelijkheid tot vraagstelling en uitwisseling in kleinere groepjes.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 18 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 21 januari 2016 van 10:00 tot 15:00
Internaat Onze-Lieve-Vrouw- Presentatie (Inschrijven afgesloten)
Langestraat 66
9050 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 19 januari 2016 van 10:00 tot 15:00
KaSOH Kindsheid Jesu Sint-Jozef Internaat (Inschrijven afgesloten)
Kempische Steenweg 400
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 2 februari 2016 van 10:00 tot 15:00
Internaat Heilig-Hartinstituut (Afgelast)
Naamsesteenweg 355
3001 Leuven (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 7 januari 2016 van 10:00 tot 15:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.