Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/15/01 Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode - Samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool’

Doelstellingen:

Algemeen: kansen benutten om te reflecteren over de eigen inzet in het onderwijs als een gelovig engagement.

Concreter

 • oefenen in stil worden
 • oefenen van een luisterende houding
 • oefenen in bedachtzaam spreken vanuit de eigen binnenkant
 • het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren
 • nadenken over de eigen inzet in het onderwijs en verkennen van de plaats van het geloof daarin
 • motivatie vinden in inspirerende ontmoetingen met een gedreven bezinningsbegeleider, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf, met jezelf en je werk, met God die je in alle ontmoetingen draagt.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png 

Alle onderwijsbetrokkenen van alle onderwijssectoren

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – SO en Bezinningscentrum Abdij van Averbode i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De nascholingsprojecten ‘Samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool’ willen de visie op katholieke dialoogschool stapsgewijs integreren en implementeren. Ze gunnen mensen de tijd en de ruimte om expliciet of impliciet de boodschap uit het evangelie op een concrete manier in het schoolleven in dialoog te brengen. Ze helpen in het groeiproces naar een gemeenschappelijk gedragen identiteit en in de vertaling daarvan naar de plaatselijke context, aansluitend bij de aanwezige mogelijkheden. Elke levensbeschouwing wordt in dat proces erkend, gerespecteerd en gewaardeerd.

In het nascholingsproject ‘Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode – Samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool’ werkt de begeleider het vaste grondthema ‘Gelovige inspiratie en inzet in het onderwijs’ inhoudelijk uit vanuit de eigen spiritualiteit of specialiteit, concretiseert het, plaatst het in de onderwijscontext en brengt het in gesprek. Wat er gebeurt, is niet toepassingsgericht maar wel wezenlijk voor je werk in het katholiek onderwijs.

 • Vrijdagavond 23 en zaterdag 24 oktober 2015

Begeleider: Ludwig Getteman                                                

 • Vrijdagavond 20 en zaterdag 21 november 2015

Begeleider: Ilse Kerremans

 • Zaterdag 30 januari 2016

Begeleider: Marcel Braekers

 • Zaterdag 27 februari 2016

Begeleider: Johan Verstraeten

Strategie en methode:

Een verblijf in de bezinnende atmosfeer van een abdij is de basiscomponent voor een diepgaande reflectie. Zo is er voor de deelnemers voldoende tijd en een geschikte omgeving om wat afstand te kunnen nemen van de dagelijkse beslommeringen op school, om samen met onderwijscollega’s te peilen naar wat leeft onder de oppervlakte van het dagelijks bezig zijn op school, om te zoeken naar de kiemkracht in het eigen werk, om te spreken over het engagement, de vreugde, het worstelen, het zoekend geloven daarin.

In drie conferenties met een stevige inhoud maak je kennis met de inzichten en de beleving van de begeleider. In het verlengde van die aangeboden inhoud is er stille en vrije tijd (voor persoonlijke reflectie), tijd voor ontmoeting (onderlinge uitwisseling, gesprek met de begeleider, ontmoeting met de abdijgemeenschap) en tijd voor gebed.

Bijkomende info:

Deelnemingsprijs: € 50 voor een midweekend (omvat overnachting, ontbijt, middagmaal en avondmaal) € 35 voor een dagbezinning

Er is bij  aankomst op vrijdagavond geen avondmaal voorzien. Wie toch graag een avondmaal wil, kan dit aanvragen. De kostprijs bedraagt € 5 en men wordt in dat geval verzocht om tegen 18.00 uur in de abdijkerk te zijn voor het avondgebed. De maaltijd sluit aan bij het avondgebed.

De deelnemers brengen zelf lakens/handdoeken mee. Lakens kunnen eventueel worden gehuurd aan € 5.

Wie alleen aan het zaterdagprogramma kan deelnemen, dient dit duidelijk te vermelden bij de inschrijving. De prijs bedraagt dan € 35 (eerste conferentie om 09.15 uur; middag- en avondmaal inbegrepen).

Wie een tweede overnachting wenst, dient vooraf contact te nemen met het bezinnigscentrum.

Inschrijving

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven doe je door – uiterlijk 10 dagen  voor de aanvang van het weekend – het inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen of de gegevens te mailen naar Bezinningscentrum, Abdijstraat 1,  3271 Averbode – bezinningscentrum@abdijaverbode.be.

Na  aanvaarding van je inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief waarin de  betalingsmodaliteiten vermeld staan. Alleen maar geld storten op de rekening van het bezinningscentrum geldt niet als inschrijving.

Het inschrijvingsformulier vind je vanaf het begin van het schooljaar:

 • in de elektronische folder op de website pastoraal.katholiekonderwijs.vlaanderen in de rubriek Vorming > ‘Bezinning voor onderwijsmensen’;
 • in de programmabrochure, die elke bestemmeling van het tijdschrift Forum krijgt toegezonden als bijlage bij het nummer van september.

Wie de programmabrochure graag thuis toegezonden krijgt, meldt zich bij: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst opvoedingsproject & pastoraal, Guimardstraat 1, 1040 Brussel – tel. 02 507 07 71 – fax 02   507 07 76 – pastoraal@katholiekonderwijs.vlaanderen  

De informatie verschijnt ook in de elektronische nieuwsbrief van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor opvoedingsproject en pastoraal en op het web pastoraal.katholiekonderwijs.vlaanderen in de rubriek Vorming > Bezinning voor onderwijsmensen.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Voor oktober en november 2015: residentiële tweedaagse ‘midweekend’: van vrijdagavond 19.00 uur tot zaterdagavond 19.00 uur

Voor januari en februari 2016: dagbezinning van 09.00 tot 20.30 uur

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Verstraeten Johan
Getteman Ludwig
Kerremans Ilse
Braekers Marcel
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Bezinningscentrum Abdij van Averbode (Inschrijven afgesloten)
Abdijstraat 1
3271 Averbode (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 23 oktober 2015 van 07:00 tot 23:30
  • zaterdag 24 oktober 2015 van 13:00 tot 19:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 20 november 2015 van 19:00 tot 23:30
  • zaterdag 21 november 2015 van 07:00 tot 19:00
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • zaterdag 30 januari 2016 van 09:15 tot 20:30
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • zaterdag 27 februari 2016 van 09:15 tot 20:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.