Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8515D-Ind Start to ZiLL ! Een inwerkdag voor begeleiders gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Doelstellingen:
 • Inhoudelijke verdieping van de ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s van het ordeningskader.
 • Kennismaking met en verkenning van werkvormen en opdrachten die leerplandiscours in teams stimuleren.
 • Samen leren in leergroepen.
 • Het ordeningskader gelijkgericht begrijpen.
Doelgroep:
 • Schoolbegeleiders basisonderwijs gewoon en buitengewoon onderwijs
 • Inspecteur-adviseurs Rooms-katholieke godsdienst
  basisonderwijs
 • Taalbegeleiders basisonderwijs
 • Competentiebegeleiders basisonderwijs 
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Dienst Curriculum & vorming – team BaO in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma

09.00 – 09.30     Onthaal

09.30 – 10.00     Welkom, bezinning, doelen van de dag

10.00 – 10.50     Zin in leren! Zin in leven! Kansen voor het onderwijs van de toekomst: duiding bij het leerplanconcept door Prof. Dr. Maarten Van Steenkiste

10.50 – 11.10     Pauze

11.10 – 12.30     Eerste leermoment

12.30 – 13.30     Lunch

13.30 – 16.00     Tweede leermoment

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 31 oktober 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25 Euro
Lesgever: Prof. Maarten Vansteenkiste
Cel Basisonderwijs
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Aartsbisdom Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 12 november 2015
   Pastoraal Centrum Varkensstraat 6 2800 Mechelen (kaart)
   Van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.