Aanmelden
Laden…

Even geduld...

001 Dag 3 beginnende leraren

Doelstellingen:

Thema "goede leraren: de motor van een katholieke school" en methodieken rond 'actief leren'.

 

Doelgroep:

Aanvangsbegeleiding voor beginnende leraren in hun tweede of derde jaar die dag 3 nog niet eerder gevolgd hebben.

Aanbieder: Vicariaat Onderwijs Gent
Inhoud:

Na het eerste jaar loopt het voor een beginnend leraar al heel wat vlotter. Er komt meer ruimte om de eigen lespraktijk te verdiepen en stil te staan bij het ruimere kader waarin een katholieke school met de leerlingen aan de slag gaat.

Daarom organiseren we op woensdag 9 maart in de Oude Abdij in Drongen een vormingsdag voor beginnende leraren die voor het tweede of derde jaar les geven en deze dag nog niet eerder gevolgd hebben. Als rode draad hebben we gekozen voor het thema "goede leraren: de motor van een katholieke school".

Goede leraren zijn niet alleen bekwaam, maar ook betrokken en bewogen. Zo worden ze ‘bewogen bewegers’: ze zetten leerlingen in beweging. Wat betekent dit voor hen? Met collega’s gaan ze in gesprek over wat hen inspireert. Ze werken echter niet op een eiland. Op school gaan ze aan de slag met een team van collega’s. Scholen geven dat gezamenlijke engagement vorm via een schooleigen opvoedingsproject. Wat betekent dat in een katholieke school? Hoe verhoudt de inspiratie van de leraar zich tot dat project? En hoe kunnen zij mee gestalte geven aan het project van je school? Kortom, hoe krijgen we zin in onze school?

‘s Namiddags komen de deelnemers samen voor een vakoverleg met vakbegeleiders die een aantal methodieken rond “actief leren” zullen introduceren. Met vakcollega’s uit andere scholen leren ze van elkaars ervaringen uit de concrete lespraktijk en kunnen er ook vragen en problemen aan bod komen. 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 8 maart 2016 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Pedagogische Begeleidingsdienst regio Gent
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Info: 09 269 14 90 - pedic@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Oude Abdij (Inschrijven afgesloten)
Drongenplein 27
9031 Drongen (Kaart)
  • Reeks 20160209: (Voorbij)
    • woensdag 9 maart 2016 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.