Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85152-mod 2 c ProfS+ Loopbaanbegeleiding, de motor van uw personeelsbeleid – Professionalisering binnen loopbaanbegeleiding… De leraar doet er toe!

Doelstellingen:

Evaluatoren bewust maken van het belang van een gelijkgerichte visie op loopbaanbegeleiding en inzonderheid m.b.t. de plaats van professionalisering en hen ondersteunen in het opstellen van stappenplannen hiervoor.

Evaluatoren laten reflecteren over het professionaliseringsbeleid als essentieel onderdeel van een integraal personeelsbeleid en in onmiddellijke relatie tot de loopbaanbegeleiding van hun personeelsleden

Evaluatoren laten reflecteren over tools als portfolio, persoonlijk ontwikkelingsplan, nascholingsplan ed.

Evaluatoren ondersteunen in het opstellen van stappenplannen en begeleidingsinitiatieven voor de coaching en ondersteuning van personeelsleden.

Doelgroep:

Diverse doelgroepen worden eventueel afzonderlijk uitgenodigd:

Directies met coördinatieopdracht, eerste evaluatoren, tweede evaluatoren, nascholings- of professionaliseringscoördinatoren

Aanbieder: Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De kwaliteit van een school, centrum of instelling wordt sterk bepaald door de kwaliteit van haar personeelsleden. Schoolleiders dienen bij hun interne kwaliteitszorg aandacht te hebben voor alle facetten van hun integraal personeelsbeleid vanaf stagebeleid doorheen de verschillende fases van tewerkstelling en/of loopbaan tot exitbeleid.

De gedifferentieerde begeleiding van alle personeelsleden in hun groei en professionalisering is een belangrijke uitdaging voor onze scholen en instellingen. Hierbij zijn functiebeschrijving, functionerings- en evaluatiegesprekken een belangrijk instrument

Diverse aspecten van loopbaanbegeleiding, leren met en van elkaar en de link met professionalisering en nascholing zijn essentiële invalshoeken die ruim aan bod komen in deze specifieke sessie

Keuzemodule 3: Professionalisering binnen loopbaanbegeleiding… De leraar doet er toe!

De deelnemers zoomen in op professionalisering en nascholing en plaatsen deze in de evaluatiecyclus of loopbaancyclus.

De deelnemers maken kennis met het hele gamma van professionaliserings initiatieven die zowel schoolintern als extern kunnen georganiseerd worden (o.a. hospiteren, intervisie, supervisie, teamleren…) en werken hierbij tools uit.

Aanzetten tot een professionaliseringsbeleid en de uitwerking of de link naar een nascholingsplan/professionaliseringsplan zijn het sluitstuk van deze sessie.

Strategie en methode:

Centraal aangeboden themasessies worden aangeboden voor geïnteresseerde beleidsverantwoordelijken met eenzelfde taakinvulling ( eerste evaluator, tweede evaluator, directie met coördinatieopdracht, nascholingscoördinator, ,..)

Netwerkvorming en leren van en met elkaar o.a. via actieve uitwisseling van instrumenten en tools staan centraal..

Aanvragers hebben vaak erg gerichte (juridische) vragen rond functioneren, evalueren en het volgen van correcte procedures. De nascholer zal vanuit zijn antennefunctie in dergelijke situatie de juridische medewerkers van de Dienst personeel van het VSKO aanspreken of in contact brengen met de organisatie

In bepaalde gevallen zal een beroep gedaan worden op externe experts. We denken hierbij bijvoorbeeld aan scholen die nog training willen rond gesprekstechnieken (bij functionerings- en evaluatiegesprekken) of rond coaching of bij de organisatie van een themadag rond dit gedachtengoed

Bijkomende info:

Onthaal 13.00 uur

Sessie van 13.30 uur tot 16.30 uur

Pauze van 14.45 uur - 15.15 uur

Deze sessies zijn sterk doelgroepgericht. Een actieve participatie en het leren van en met elkaar via delend leren wordt expliciet voorzien.

Netwerkvorming wordt gestimuleerd. In samenspraak met de deelnemers kan een langdurig lerend netwerk aangestuurd worden door de nascholer of kunnen bijhorende sessies georganiseerd worden.

Verschillende workshops (deelaspecten) afhankelijk van de interesse kunnen georganiseerd worden In onderstaande uitwerking voorzien we vier workshops per diocees. Doelgroepen worden later bepaald

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Voor dit initiatief kun je meer informatie lezen in deze folder.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

Minimumaantal van 12 deelnemers per sessie


Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Olivier Dominiek
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 18 januari 2016 van 13:30 tot 16:30
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 26 januari 2016 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
PB Regio West-Vlaanderen (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 25 januari 2016 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
ViCOG Gent (Afgelast)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • woensdag 13 januari 2016 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
PB Regio Mechelen-Brussel (Afgelast)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • woensdag 20 januari 2016 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.