Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85152-mod 3 TEAM Vraaggestuurd aanbod voor lokale doelgroepen

Doelstellingen:

Interne medewerkers die instaan voor de begeleiding van personeelsleden wegwijs maken in, het wettelijk kader daarin ze fungeren

Interne medewerkers die instaan voor de begeleiding van leerkrachten vaardig(er) maken in coaching

Interne medewerkers methodieken aanreiken om het eigen functioneren van en door leerkrachten te verbeteren.

Of..

Personeelsleden van instellingen informeren inzake het wettelijke kader rond loopbaanbegeleiding inz. Functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken

Doelgroep:
  • Interne begeleiders betrokken bij personeelsbeleid
  • teams van personeelsleden

Telkens in nauwe samenwerking met de plaatselijke verantwoordelijke directie inzake personeelsbeleid

Aanbieder: Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Vnl. het wettelijk kader en het verloop van de procedures worden op maat van de doelgroep in één sessie geduid.

Strategie en methode:

Wordt bepaald in afspraak met de plaatselijke verantwoordelijke directie inzake personeelsbeleid

Bijkomende info:

Aantal sessies: 1 of 2

Bijdrage per inschrijving: € 500,00 per sessie

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

Nauwe samenwerking met de plaatselijke verantwoordelijke directie inzake personeelsbeleid is een absolute voorwaarde

Deze module kan pas geboekt worden na het doorlopen van een of meer sessies van andere modules


Voor dit initiatief mogen maximum 24 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 500,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.