Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/15/01-Ind Masterclass: Leiderschap in een post-christelijke en multireligieuze schoolcontext

Doelstellingen:

Deze masterclass tracht bestuurders uit te dagen, te inspireren en aan te zetten tot reflectie met betrekking tot een voor hen relevant thema. De vorming beoogt eveneens de onderlinge contacten tussen bestuurders te bevorderen en kansen te geven tot netwerking.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst Besturen i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De heer Johan Verschueren s.j., zal ingaan op de rol die levensbeschouwing krijgt in een school met een diverse leerlingenpopulatie (op etnisch-cultureel en religieus vlak) en schetsen hoe een positieve emancipatorische schoolvisie in deze context wordt opgebouwd.

Het programma van deze vooravond ziet er als volgt uit:

16.00 u onthaal met koffie

16.30 u. voordracht

17.45 u. gelegenheid tot vragen stellen

18.00 u. gelegenheid tot nakaarten en netwerken met broodjes en een glas wijn

19.00 u. einde

Strategie en methode:

Een spreker tracht het bestuurderspubliek te boeien, uit te dagen en te inspireren en gebruikt daarbij zijn geëigende methode.Dit jaar is het de beurt aan de heer Johan Verschueren s.j., Pater Provinciaal van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten, voormalig  (algemeen) directeur van april 2006 tot augustus 2012 van het Xaveriuscollege in Borgerhout (lager en secundair onderwijs).Daarna is er bij een hapje en een drankje gelegenheid tot uitwisseling en netwerking. Deze vooravond wordt op een centrale locatie georganiseerd (Guimardstraat 1, 1040 Brussel) zodat een ruim publiek kan aangesproken worden.

Bijkomende info:

De brochure met het vormingsaanbod voor besturen kunt u hier downloaden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

De masterclass is een weerkerend initiatief maar inhoudelijk een ander
thema.

Voorwaarde:

Er wordt een bijdrage gevraagd voor de catering.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 26 oktober 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 12,00 Euro
Lesgever: Verschueren Johan
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 29 oktober 2015 van 16:00 tot 19:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.