Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/01-M02-Team ‘Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen’ in de kijker.

Doelstellingen:
  • De presentatie van OKB als referentie- en inspiratiedocument ter      bevraging van de schooleigen identiteit en voor de ontwikkeling van het schooleigen opvoedingsproject.
  • De krachtlijnen van OKB toelichten.
  • Het aanduiden van de opbouw en de gebruiksmodaliteiten van dit referentiedocument.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Directies BaO en hun kernteam schrijven samen in. Deze vorming brengt meerdere kernteams samen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Met deze module willen we directies BaO met hun kernteam en schoolteams binnenleiden in de structuur en de bruikbaarheid van het inspirend visie- en refrentiedocumentdocument ‘Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen’.

Naast het aanduiden van de krachtlijnen, de gelaagdheid en de verschillende invalshoeken van dit document laten we de deelnemers ook proeven van de bruikbaarheid ervan in de klas- en schoolpraktijk.

Strategie en methode:

Inhoudelijke inzichten gekoppeld aan praktische wenken.

Bijkomende info:
  • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
  • Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  • Dit initiatief verwacht een 10-tal deelnemers van de school.

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (5 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.