Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/01-M03-Team Dekt de vlag de lading?

Doelstellingen:
 • Schoolteams ontvankelijk maken voor het reflecteren op hun eigen (christelijke) identiteit en de concrete beleving daarvan.
 • Met het team op zoek gaan naar de aanwezige krachtbronnen en realisaties qua identiteit.
 • Een vruchtbare inspanning trachten op te roepen tussen focussen die het team zelf aanreikt en de focus die het Evangelie als fundamentele bron aanbiedt.
 • Het team begeleiden in het aanpassingsproces.      
 • Communicatie en overleg binnen het team optimaliseren om zo de leefkwaliteit en de sociale samenhang te verstevigen.
 • Het beleidsvoerend vermogen van scholen verstevigen door de schoolteams te stimuleren om de vooropgestelde doelen in vraag te durven stellen en er ook concrete acties aan vast te koppelen.
  • Doelen duidelijk voorop stellen vanuit een samen gedragen visie.
  • Vanuit deze vooropgestelde doelen een duidelijk vooraf vastgelegde koers bepalen.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

 Schoolteams basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Met het team wordt op zoek gegaan naar aanwezige krachtbronnen en realisaties qua identiteit. Er wordt expliciete aandacht besteed aan het borgen van deze waardevolle opbrengst.

Van daaruit laat de school zich bevragen, appelleren en uitdagen.

 • Deze herbronde visie kan aanleiding zijn tot het herschrijven of herformuleren van het eigen opvoedingsproject.
 • Er wordt nagedacht met het schoolteam over een geïntegreerde aanpak van het schooleigen opvoedingsproject binnen de schoolwerkplanning. Dit kan de hefboom betekenen om tot concrete, aanvullende en/of alternatieve acties over te gaan. Deze acties worden meestal ondersteund door de schoolbegeleider. Ze kunnen zich zowel situeren op klas- en schoolniveau, waar vooral de leerlingen (en ook de ouders) in de focus staan, als op teamniveau.

Binnen dit ganse groeiproces wordt het team begeleid.

De vertrekbasis is ‘de identiteit waarin het team zich nu herkent.’

Deze module kiest voor een procesgerichte en ontwikkelingsgerichte aanpak.

Strategie en methode:

Minimaal 4 teamgerichte samenkomsten waarvan minstens 1 studiedag.

Binnen de school wordt een kernteam (denktank) gevormd bestaande uit max. 4 personen. D.m.v. een intakegesprek met dit kernteam wordt de beginsituatie en de eigenheid van de school in kaart gebracht: publiek, schoolcultuur, teamsterkte, omgeving, kennismaken met het schooleigen opvoedingsproject… De specifieke vraag van de school wordt scherp gesteld.
Dit kernteam evalueert tussentijdig de teamgerichte samenkomsten en bekijkt of vraag en aanbod op elkaar afgestemd blijven.

Bijkomende info:
 • De modaliteiten voor deelname      aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de      rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
 • Dit initiatief wordt      georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • Dit initiatief verwacht een      10-tal deelnemers van de school.

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 9 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.