Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/01-M04-team Als kinderen vragen stellen over God

Doelstellingen:
 • Leerkrachten bevragen hun persoonlijke identiteit door de levensvragen van kinderen.
 • De professionele identiteit laten bevruchten via deze persoonlijke spirituele groei.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Leerkrachten basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:
 • Leerkrachten worden in hun persoonlijke identiteit en hun eigen geloven bevraagd door de geloofsvragen van kinderen. Deze vragen nodigen volwassenen uit om levensbeschouwelijke betekenissen aan de oppervlakte te brengen en een plaats te geven binnen hun eigen levensverhaal.
 • De persoonlijke identiteit zal bewust of onbewust doorklinken in het professionele handelen van deze leerkracht(en). M.a.w. door de persoonlijke identiteit te bevragen en te voeden zal ook aandacht worden besteed aan de professionele identiteit. Beide kunnen immers niet van elkaar worden gescheiden. Wel onderscheiden.
 • Door de inrijpoort van de geloofsvragen van kinderen te nemen zal de betrokkenheid van de leerkrachten aanzienlijk worden vergroot en ontstaat er een ontvankelijke ruimte om zowel de persoonlijke- als de beroepsspiritualiteit groeikansen te geven.
 • Op deze manier willen we de geloofscommunicatie en de onderwijservaring tussen leerkrachten op gang brengen en/of verder verdiepen.
Strategie en methode:

Levensvragen van kinderen bevragen mijn persoonlijk omgaan met vergelijkbare vragen. M.a.w. de beroepsspiritualieit van de leerkracht is in het geding. Dit wordt de inhoud van de dialoog die binnen deze sessie zal gevoerd worden a.d.h.v. beeldmateriaal en interactieve werkvormen.

Bijkomende info:
 • De modaliteiten voor deelname      aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de      rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
 • Dit initiatief wordt      georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • Dit initiatief verwacht een      10-tal deelnemers van de school.

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.