Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/01-M06-team De magie van wonderverhalen

Doelstellingen:
  • De symbolische betekenis van enkele wonderverhalen vanuit het werkplan RKG voor de kleuterschool en het leerplan RKG voor de lagere school op het spoor komen.
  • Het verwerken van één specifiek wonderverhaal a.d.h.v. een aantal lesimpulsen. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de symbolische lezing van dit verhaal.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Schoolteams lager onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

In het omgaan met de Bijbel en specifiek met de wonderverhalen, stuiten we op vragen over betekenisverlening.

Sommigen verstaan de Bijbel als een ‘geschiedenisboek’. De wonderverhalen moet je volgens hen dan ook te lezen als een relaas van waargebeurde feiten. Jezus en andere  bijbelse wonderdoeners waren m.a.w. de magiërs van hun tijd.

Anderen catalogeren deze verhalen resoluut onder de rubriek ‘fictie’.

Ook kinderen zijn in de eerste plaats gevoelig voor de letterlijke betekenis van beelden en verhalen. Ze stellen ons, als professionals, voor moeilijke en vaak erg uitdagende vragen als het over wonderverhalen gaat.

In deze navorming gaan we op zoek hoe we deze verhalen op een zinvolle manier kunnen lezen en begrijpen. Maar ook hoe we het verwijzend karakter ervan kunnen duidelijk maken aan kinderen. We concretiseren dit voor het aanbod binnen de kleuterschool en voor enkele wonderverhalen die aangereikt worden in het leerplan godsdienst van de lagere school.

Strategie en methode:

In het deel voor de pauze gaan we in op de eigen betekenisverlening en hanteren daarbij een kader uit de godsdienstpsychologie.

Na de pauze wordt gewerkt met een wonderverhaal dat ook is opgenomen in het leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het lager onderwijs in Vlaanderen.  We bekijken hoe we leerlingen kunnen ondersteunen in de betekenisverlening van een wonderverhaal.

Bijkomende info:
  • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de      rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
  • Dit initiatief wordt      georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  • Dit initiatief verwacht een 10-tal deelnemers van de school.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.