Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/01-M07-team Pastoraal en levensbeschouwelijke diversiteit. Interreligieus vieren.

Doelstellingen:
 • Visie rond pastoraal en levensbeschouwelijke diversiteit verruimen vanuit verschillende kaders en het verkennen van de visietekst uit de brochure “pastoraal en levensbeschouwelijke diversiteit”.
 • De deelnemers worden vaardig in het zien van kansen om binnen hun pastorale werking meer rekening te kunnen houden met de aanwezige levensbeschouwelijke diversiteit op school.
 • De deelnemers worden geïnspireerd door de aangereikte voorbeelden en kunnen deze vertalen naar eigen praktijk.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Pastoraal verantwoordelijken, leidinggevenden in BaO en andere geïnteresseerden uit het werkveld

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:
 • Tijdens het schooljaar 2013-2014 werd door de werkgroep PaLeD een brochure uitgeschreven rond pastoraal en levensbeschouwelijke diversiteit. Deze nascholing wil de brochure introduceren bij pastoraal geïnteresseerden uit BaO.
 • De brochure bevat kaders en een visietekst, achtergrondinformatie, kansen  en concrete voorbeelden om een kwaliteitsvol aanbod van pastoraal en levensbeschouwelijke diversiteit uit te bouwen.
 • Vanuit het concept van ‘de katholieke dialoogschool’ schoolteams ondersteunen in het uibouwen van een levensbeschouwelijke diverse visie op vieren op school.
 • Dit vanuit een gerichte aandacht voor de eigenheid van de katholieke identiteit en een zo groot mogelijke openheid voor de levensbeschouwelijke verscheidenheid binnen de school.
 • Schoolteams ondersteunen in het daadwerkelijk uitwerken van vieringen die in de spreidstand van katholieke identiteit en levensbeschouwelijke verscheidenheid kunnen gesitueerd worden.
Strategie en methode:

Voorstelling van de inhoudelijke kaders en visietekst van de brochure
met interactieve werkvormen om tot reflectie te komen.

Bijkomende info:
 • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
 • Dit initiatief wordt      georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • Dit initiatief verwacht een 10-tal deelnemers van de school.

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.