Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/01-M05-Team Inspiratie in de praktijk. Pastorale steekkaarten

Doelstellingen:
 • Schoolteams laten stilstaan bij herkenbare praktijkgerichte klas- en schoolsituaties.
 • In deze situaties laten oplichten wat belangrijk is en op welke manier het geïnspireerd mens- en wereldbeeld van de katholieke dialoogschool en het OKB (Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen) kan oplichten.
 • Vanuit deze identiteitsbetrokken steekkaarten het schoolteam creatief en proactief laten nadenken hoe deze eigenheid kan doorklinken in  vergelijkbare en herkenbare klas- en schoolsituaties.
 • Zinvolle en haalbare linken leggen met het OKB en het concept van de katholieke dialoogschool.
 • De visie van een brede en geïntegreerde pastoraal aanreiken waarbij aandacht wordt besteed aan de vier doelstellingen van de herwerkte visie op pastoraal.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

 

Schoolteams basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

In herkenbare klas- en schoolsituaties kansen laten oplichten om het geïnspireerd mens- en wereldbeeld van de katholieke dialoogschool en het OKB op een geïntegreerde manier aan bod te laten komen. (Start van het schooljaar, oudercontacten, kindcontacten, speelplaats- en conflictbemiddeling,  meerdaagse extramuros activiteiten, schoolfeest, verjaardagen vieren, pedagogische studiedag en personeelsvergadering)

Vanuit deze voorzet gaan we op zoek hoe we op eenzelfde manier met andere vergelijkbare en herkenbare klas- en schoolsituaties identiteitsbetrokken aan de slag kunnen gaan.

Via tal van (pastorale) activiteiten kan een school uitdrukking geven aan haar eigen keuze voor het concept van de katholieke dialoogschool.

Strategie en methode:

Binnen één sessie:

 • aanbieden van een reeks identiteitstbetrokken steekkaarten;
 • zelf ontwerpen van enkele vergelijkbare steekkaarten m.b.t. andere herkenbare klas- en schoolsituaties
 • deze steekkarten kunnen worden geborgen in het schoolwerkplan.
Bijkomende info:
 • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
 • Dit initiatief wordt      georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • Dit initiatief verwacht een 10-tal deelnemers van de school.

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.