Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/03-M01-Team Levensbeschouwelijke, godsdienstige en religieuze componenten integreren in een BC

Doelstellingen:
  • Geïntegreerd werken met het Ontwikkelingsplan en het Werkplan RKG bij de uitwerking van belangstellingscentra in de kleuterklas.
  • Bij het uitwerken van belangstellingscentra oog en aandacht hebben voor de levensbeschouwelijke dimensie die daarin besloten ligt.
  • De verschillende componenten van de LRG-ontwikkeling bij kleuters gelijkmatig meenemen in het aanbod van belangstellingscentra
  • De LRG-ontwikkeling beogen door aan de kleuters ervaringskansen te bieden voor alle ontwikkelingsaspecten bij de uitwerking van belangstellingscentra in de kleuterklas.
  • Een prominente aanwezigheid van LRG-elementen beogen, zowel in het aanbod van ervaringssituaties, in het klasmilieu als in de begeleiding.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Eerste sessie: deze sessie wil in de eerste plaats het team bewust maken van wat speelt bij kleuters en de kleuteronderwijzer wanneer zij nadenken over levenservaringen.

Het gekozen belangstellingscentrum (ziek zijn, ik ben ik, circus, verkeer) wordt levenbeschouwelijk verdiept. Een door het team uitgewerkt BC met webschema en ervaringssituaties is het vertrekpunt. Welke componenten zijn reeds aanwezig en hoe kan er een aanbod van activiteiten uitgebouwd worden? Welke LRG-mogelijkheden komen voor in die activiteiten? Welke elementen uit het Gods- en Jezusbeeld komen aan bod in verhalen? Er worden activiteiten uitgewerkt en/of aangeboden. Dit wil een verdieping van het BC vanuit levensbeschouwelijke invalshoek stimuleren.

Tweede sessie: In verschillende werkgroepen worden activiteiten uitgewerkt, rekening houdend met de leeftijd van de kleuters, en de ontwikkelingsaspecten die de kleuteronderwijzer kansen wil geven.

De LRG-component wordt zichtbaar in het klasmilieu, het aanbod van activiteiten, de begeleiding en in het klasboek van de kleuteronderwijzer. De kleuteronderwijzer  wordt vertrouwd gemaakt met het componentenschema en met de wijze waarop dit een ondersteuning biedt aan de klaspraktijk.

De school krijgt voor de eerste sessie het intakedocument. De directie overlegt met het team om de beginsituatie van de school in kaart te brengen. Het team bepaalt uit het aangereikte aanbod het thema waarmee tijdens de sessie concreet aan de slag wordt gegaan.

Na ontvangst van het ingevulde intakedocument neemt de nascholer contact met de directie om verdere afspraken te verfijnen.

Strategie en methode:

De nascholer zal een concrete pedagogisch didactische manier aanreiken

om het Ontwikkelingsplan en het Werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen nauw op elkaar te laten aansluiten. Er wordt praktijkgericht gewerkt.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.