Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/03-M03-team Kijk, wat een dik boek. Bijbelverhalen in de kleuterklas. Basismodule

Doelstellingen:
  • Kennismaken met de Bijbel als boek.
  • Bijbelverhalen in de klas zien als kans tot verdieping van het mens- Gods- en Jezusbeeld.
  • De diepere betekenis van een Bijbelverhaal en/of - beeld ontdekken.
  • De diepere betekenis van het Bijbelverhaal en/of – beeld opentrekken naar de leef- en belevingswereld van de kleuter met gerichte aandacht voor de verschillende LRG-componenten.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De betekenis van Bijbelverhalen voor de kleuteronderwijzer en de kleuters in de klas verkennen. Hoe kan je met Bijbelverhalen werken, rekening houdend met de verschillende ervaringssituaties? Wat is zinvol voor jonge kleuters en wat voor oudere kleuters? Het Werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen vormt daarbij de leidraad.

Verschillende 'soorten' bijbelpublicaties worden in al hun verscheidenheid kritisch verkend aan de hand van een concreet Bijbelverhaal. Tijdens een werkmoment  wordt de doorvertaling gemaakt van een Bijbelverhaal naar de klaspraktijk aan de hand van een kijkwijzer (Wat is de diepere betekenis van het Bijbelverhaal?).

Strategie en methode:

Er wordt praktijkgericht gewerkt en gebruik gemaakt van een kijkwijzer.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.