Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/03-M05-team Elke dag feest! Vieren met kleuters, ook het leven van alledag

Doelstellingen:
  • Feesten in de kleuterschool als ‘viering’ ervaren
  • Zowel grote als kleine momenten in verbondenheid vieren.
  • Al ‘vierend’ de katholieke identiteit van de kleuterschool beleven met respect voor andere levensbeschouwingen.
  • Een pastoraal jaarthema gebruiken als inspiratiebron om ons werken en ons samenleven verder te inspireren, te verdiepen en richting te geven binnen onze katholieke school
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Feesten is belangrijk! Er is heel wat te vieren op school. Wat maakt een feest tot een viering  uitgaande van de LRG-componenten? Een feestenplanner kan hierbij een handig instrument zijn.

Via verschillende praktijkvoorbeelden wordt aangetoond hoe krachtig het werken met een pastoraal jaarthema kan zijn in de kleuterschool. Het is de bedoeling dat het godsdienstaanbod in de klas heel dicht bij het leven van de kleuters aansluit. Het team ontdekt hoe we dagdagelijkse activiteiten levensbeschouwelijk kunnen vieren. Nadien kunnen de kleuteronderwijzers aan de slag met een kerkelijk feest en/of een dagdagelijkse activiteit.

Het Ontwikkelingsplan en Werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen vormen de leidraad.

Strategie en methode:

Er wordt praktijkgericht gewerkt. Het team kan een keuze maken uit feesten vooraf aangeboden door de nascholer.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Aangepast

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.