Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/03-M06-team Een BC uitwerken met een focus op godsdienst

Doelstellingen:
  • De LRG-ontwikkeling beogen door aan de kleuters ervaringskansen te bieden voor alle ontwikkelingsaspecten bij de uitwerking van belangstellingscentra in de kleuterklas.
  • Bij het uitwerken van belangstellingscentra oog en aandacht hebben voor de levensbeschouwelijke dimensie die daarin besloten ligt.
  • De verschillende componenten van de LRG-ontwikkeling bij kleuters gelijkmatig meenemen in het aanbod van belangstellingscentra.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het is niet altijd evident om een bepaald belangstellingscentrum vanuit een levensbeschouwelijk uitgangspunt uit te werken. Het gekozen belangstellingscentrum van het team vormt het uitgangspunt van deze sessie en wordt levensbeschouwelijk verdiept.

Het werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen is de leidraad. De deelnemers gebruiken de publicatie om na te gaan welke component van de levensbeschouwelijke, religieuze en godsdienstige ontwikkeling in het belangstellingscentrum centraal staat. Daarnaast helpt het Werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen om deze component verder uit te diepen.

Strategie en methode:

Er wordt praktijkgericht gewerkt.Het team kan een keuze maken uit een lijst met belangstellingscentra vooraf aangeboden door de nascholer.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.