Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/03-M07-Team Bijbelverhalen muzisch beleven

Doelstellingen:
  • Kennis maken met muzische opvoeding ten dienste van de godsdienstige beleving.
  • Verkennen van de vele mogelijkheden om muzisch te werken vanuit Bijbelverhalen op leerkrachtenniveau en transfer maken naar leerlingenniveau.
  • De vele mogelijkheden van muzische werkvormen toepassen bij de geloofscommunicatie rond Bijbelverhalen met kinderen.
  • Als team komen tot levenbeschouwelijke en religieuze dialoog via de kracht van muzische expressie.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
  • De betekenis en de beleving van Bijbelverhalen via muzische werkvormen voor de kleuteronderwijzer en de kleuters in de klas ontdekken.
  • Hoe kunnen muzische werkvormen bijdragen tot intense beleving van Bijbelverhalen, tot verdieping van mens-, Gods- en Jezusbeeld. Hoe kunnen kleuters via creatieve en muzische activiteiten de groei van levensbeschouwelijke, religieuze en godsdienstige componenten ervaren? Via de verschillende muzische domeinen worden activiteiten verkend.
Strategie en methode:

De nascholer zal een concrete pedagogisch didactische manier aanreiken om het Ontwikkelingsplan en het Werkplan Godsdienst nauw te laten aansluiten bij de uitwerking van vertrouwde belangstellingscentra. Er wordt praktijkgericht gewerkt.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.