Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/03-M09-team Het godsdiensthoekje, een godvergeten hoekje? Godsdienstige activiteiten integreren in alle hoeken.

Doelstellingen:
  • Omgaan met rituelen en symboliek om de diepgang van de communicatie te visualiseren voor de kleuters en te verankeren.
  • Oog hebben voor de godsdiensthoek die deel uitmaakt van de totale klaswerking in het kleuteronderwijs.
  • Kleuteronderwijzers ondersteunen in het integreren van godsdienstige activiteiten in alle hoeken van de kleuterklas.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het aanbod binnen de godsdienstige ontwikkeling beperkt zich vaak tot het ontwikkelingsondersteunend leren en het ontmoeten. Concrete voorbeelden worden aangereikt om ook het zelfstandig spelen volwaardig te betrekken. In deze sessie wordt het team uitgedaagd om over de eigen godsdiensthoek te reflecteren. Met het oog op de godsdienstige ontwikkeling van de kleuters bekijken we de klasruimte. Bieden de verschillende hoeken  kansen om levensbeschouwelijke en religieuze ervaringen op te doen?

Tijdens een werkmoment gaan we aan de slag met enkele Bijbelverhalen. De focus ligt op activiteiten  levensbeschouwelijk verrijken in vele hoeken.

Strategie en methode:

Er wordt praktijkgericht gewerkt.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.