Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/03-M04-team Bijbelse wonderverhalen in de kleuterklas

Doelstellingen:
  • Kennismaken met de Bijbel als boek.
  • Bijbelse wonderverhalen in de klas zien als kans tot verdieping van het mens- Gods- en Jezusbeeld.
  • De symbolische betekenis van een Bijbelverhaal en/of - beeld ontdekken.
  • De symbolische gelaagdheid van het Bijbelverhaal en/of – beeld opentrekken naar de leef- en belevingswereld van de kleuter met gerichte aandacht voor de verschillende LRG-componenten.
  • Kennismaken met de verschillende soorten wonderverhalen die zinvol in een kleuterklas aan bod kunnen komen.
  • Aanvoelen wat een verhaal of een beeld uit een wonderverhaal  voor jou en de kleuters betekent.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De betekenis van Bijbelse wonderverhalen voor de kleuteronderwijzer en de kleuters in de klas verkennen. Hoe kan je met wonderverhalen werken ? Wat is zinvol voor jonge kleuters en wat voor oudere kleuters?

Het team maakt kennis met de verschillende soorten wonderverhalen waarbij het Werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen de leidraad vormt.
Een  wonderverhaal wordt exemplarisch uitgewerkt. Nadien kan het team praktijkgericht aan de slag met  andere Bijbelse wonderverhalen.

Strategie en methode:

Er wordt praktijkgericht gewerkt.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.