Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/03-M10-team God en Jezus staan in de boekjes: mediaopvoeding en godsdienst in de kleuterschool

Doelstellingen:
  • Kleuteronderwijzers ondersteunen om via mediageletterdheid te werken aan de godsdienstige ontwikkeling van kleuters.
  • Aanreiken van kennis, vaardigheden en attitudes om kleuters een waardebewuste en alerte houding tegenover media en het gebruik ervan te laten verwerven.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Jonge kinderen kunnen zich van allerlei media bedienen om zich te uiten in geloofscommunicatie. Zowel ‘vergeten’ als ‘nieuwe’ mediabronnen komen aan bod. Het leerplan mediaopvoeding biedt heel wat kansen om de verbondenheid met elkaar, met de wereld en met God te beleven en te vieren. Het belang van  het communicatieproces van zenden en ontvangen wordt duidelijk in deze sessie.

In een werkmoment wordt met behulp van een prentenboek en mystery boxes het leerplan mediaopvoeding  actief verkend via het componentenschema uit het Werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen.

Strategie en methode:

Er wordt praktijkgericht gewerkt.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.