Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/03-M11-team Bidden met kleuters

Doelstellingen:
  • Kleuters van jongs af leren omgaan met levensbeschouwelijke verscheidenheid.
  • Kleuters in stilte- en gebedsmomenten laten ervaren dat God ons met elkaar verbindt. Stil worden en een religieuze sfeer kunnen daarbij helpen.
  • De geloofsgroei van alle kleuters met hun eigenheid via gebed stimuleren
  • Vanuit de belevingen die we samen in de klas hebben kleuters meenemen om een Jezus en Godsbeeld te laten ontdekken.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Rustig worden en tot stilte komen is een belangrijk en deugddoende ervaring voor alle kleuters. De stilte-ervaring is basis voor gebedsopvoeding. Via stilte-, luister- en hoorspelletjes kan je dit langzaam laten groeien. Ook de sfeerschepping bij een kaars en muziek kan stilte bevorderen.

Bidden gebeurt steeds vanuit het bewustzijn van Gods aanwezigheid. Mensen maken tijd voor God en richten zich tot Hem. Men kan persoonlijk bidden of samen met anderen. Bidden is veel ruimer dan ‘zich verbaal uitdrukken tot God’.

We maken kennis met de evolutie van het bidden bij peuters tot oudste kleuters.

Verschillende soorten gebedjes komen aan bod. Aan de hand van een ‘gebedswaaier’ kijken we waar  en op welk moment we kunnen bidden. Maar ook hoe we een gebedsritueel kunnen opbouwen. Daarbij besteden we aandacht aan de  levensbeschouwelijke verscheidenheid  in de kleuterklas.

Strategie en methode:

Er wordt praktijkgericht gewerkt.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.