Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83158-M01-Team Dag Muze: introductie van het leerplan muzische opvoeding

Doelstellingen:

Het leerplan Muzische Opvoeding leren kennen:

 • het proces van beschouwen en creëren,
 • de vijf muzische domeinen,
 • de algemene doelen van het leerplan,
 • de visie op de aanpak van muzische opvoeding.
Doelgroep:

Schoolteams basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Tijdens deze sessie maken de deelnemers kennis met het Algemene deel en de vijf deelleerplannen van het leerplan Muzische Opvoeding van het VVKBaO.

 Via allerlei actieve werkvormen wordt ingegaan op:

 • het proces van beschouwen en creëren:
  • elementen van beschouwen en creëren,
  • samenhang tussen beide processen.
 • de inhoud van de vijf domeinen van muzische opvoeding:
  • beeldopvoeding,
  • muzisch taalgebruik,
  • muzikale opvoeding,
  • bewegingsexpressie,
  • dramatisch spel.
 • de 21 algemene doelen van het leerplan (creëren en beschouwen)
 • het belang van muzische opvoeding voor de harmonische ontplooiing van kinderen,
 • de mogelijkheden van taakdifferentiatie binnen het schoolteam,
 • effecten van goede muzische opvoeding,
 • het profiel van de muzische leerkracht.
Strategie en methode:
 • Sessie ondersteunt met PP, groepswerk, interactieve werkvormen.
Bijkomende info:
 • Bij inschrijving drie voorkeurdata opgeven in volgorde van voorkeur.
 • Bevestiging van de definitieve datum volgt in juni.
 • Graag inschrijven vóór 31 mei 2015.
 • Bijdrage per inschrijving: € 760,00 t/m 25 deelnemers (studiedag van 4 u.), € 810,00 vanaf 26 deelnemers
 • Op het einde van de sessie is er een moment van warme evaluatie.

Nascholer

Gabriella De Francesco - gabriella.defrancesco@katholiekonderwijs.vlaanderen

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
 • In het bezit zijn van het Leerplan Muzische Opvoeding: algemeen deel + 5 deelleerplannen.
 • Maximum groepsgrootte 40 deelnemers.

Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 14 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 760,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.