Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83158-MT4-team Muzo-goal: doelgericht werken aan muzische opvoeding

Doelstellingen:

Sessie 1:

 • De algemene doelen uit het leerplan gelijkgericht begrijpen.
 • De algemene doelen toepassen op de verschillende muzische domeinen
 • Activiteiten uitwerken bij de doelen uit het leerplan.
 • Oefenen op doelgericht werken aan muzo.

Sessie 2:

 • De domeinspecifieke doelen van het leerplan begrijpen.
 • Activiteiten bedenken bij concrete doelen uit muziek, beeld, drama, bewegingsexpressie en muzisch taalgebruik.
 • Nadenken over aangewezen evaluatieprocedures bij concrete doelen.
Doelgroep:

Schoolteams basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Dit is een werktraject waarbij de deelnemers in groeps- en duowerk aan het werk gaan met de doelen uit het leerplan. Tussen beide sessies wordt een praktijkgerichte tussenopdracht gegeven.

Sessie 1:

 • Muzische instap met doe-opdrachten voor de deelnemers gevolgd door reflectie.
 • Via interactieve werkvormen verkennen de deelnemers de 21 algemene doelen van het leerplan.
 • De doelen worden geïllustreerd met concrete voorbeelden.
 • De deelnemers oefenen onder begeleiding op het bedenken van doelgerichte activiteiten.
 • Op het einde van de sessie wordt een taak gegeven aan de deelnemers: in de leerlijn werkdoelen selecteren, oplijsten en doorgeven aan de nascholer. Deze lijst vormt de grondstof voor de tweede sessie.

Sessie 2:

 • Terugblik op de ervaringen bij de taak uit de eerste sessie. De doorgespeelde lijst wordt van nabij bekeken.
 • Het team wordt verdeeld in drie groepen volgens de leerlijn: kleuter en eerste leerjaar, tweede t/m vierde leerjaar, vijfde en zesde leerjaar.
 • De deelnemers oefenen op het concretiseren van de doelen die voor hen nog niet duidelijk zijn. Onder begeleiding worden suggesties gedaan voor de aanpak van de doelen. Daarbij is er aandacht voor een aanpak vanuit:
  • het benutten van concrete situaties uit de schoolcontext en de leefwereld van de kinderen;
  • bewust voorleefgedrag van de leerkracht;
  • het organiseren van een specifiek aanbod;
  • specifieke taken en opdrachten.
Strategie en methode:

Interactieve vorming ondersteund met materialen en PP. Doe-sessie.

Bijkomende info:
 • Bij inschrijving drie voorkeurdata opgeven in volgorde van voorkeur.
 • Het traject bestaat uit twee sessies van 3 uur. De eerste sessie is bij voorkeur een studiedag. De tweede sessie kan als PV of studiedag.
 • Een intakegesprek is mogelijk tijdens de intakedagen. Ga naar module M08: intakedagen en schrijf gratis in voor de intakeplaats  en datum van uw keuze...
 • Bevestiging van de definitieve datum volgt in juni.
 • Graag inschrijven vóór 31 mei 2015.
 • bijdrag per inschrijvng: € 1.140 t.e.m. 25 deelnemers, € 1.240 vanaf 26 deelnemers

Nascholer

Gabriella De Francesco - gabriella.defrancesco@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Vertrouwd zijn met de visie van het Leerplan Muzische opvoeding.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1140,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.