Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83158-MT5-team Evalueren om te evolueren

Doelstellingen:

Sessie 1: Basissessie

 • Visieontwikkeling rond procesgericht evalueren binnen muzische opvoeding.
 • Kennis maken met verschillende actieve werkvormen voor het evalueren van expressie.
 • Kenmerken  van goede evaluatie binnen muzische opvoeding toepassen in de klaspraktijk.

Sessie 2:Keuzesessie

Afhankelijk van de keuze voor de tweede sessie:

Portfolio

 • Kenmerken  van goede evaluatie binnen muzische opvoeding toepassen in de klaspraktijk.
 • Kennis maken met de mogelijkheden van werken met een portfolio bij kleuters en kinderen van de  lagere school.
 • Gebruik maken van een portfolio bij het uitzetten van een ontwikkelingslijn voor de muzische ontwikkeling van kinderen.
 • Kennis maken met de werkvormen van Muzenbox, Muzenboek en Muzenbum.

 Of

 Rapporteren

 • Inzicht verwerven over zinvolle communicatie over de resultaten van de evaluatie van muzische expressie van kinderen.
 • De eigen rapportering- en communicatiestrategie rond de muzische ontwikkeling van kinderen toetsen aan de kenmerken van goede evaluatie.
 • Nagaan op welke manier de communicatie en rapportering rond de muzische ontwikkeling van kinderen kan aangepakt worden: verkennen van procedures en instrumenten.
Doelgroep:

Schoolteams basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Sessie1

Tijdens de eerste sessie gaan we na wat de kenmerken zijn van goede evaluatie binnen muzische opvoeding. We denken na over de toepassing van deze kenmerken in de praktijk en over het stimuleren van kinderen tot zelfevaluatie.

 We gaan in op verschillende elementen van de evaluatie:

 • werkvormen om de evaluatie op gang te brengen,
 • het zelfevaluerend vermogen van kinderen,
 • proces- en productevaluatie,
 • evalueren om te evolueren,
 • criteria om zinvol te evalueren.

Sessie 2

 Afhankelijk van de keuze voor de tweede sessie:

 Portfolio: Box, Boek, Bum

 We gaan in op proces- en productevaluatie en verkennen verschillende werkvormen die de persoonlijke groei van kinderen stimuleren. We besteden ruim aandacht aan het portfolio als evaluatiemiddel.

Het werken met Muzenbox, Muzenboek en Muzenbum in de klas wordt van naderbij bekeken: de materialen, de procedures en de werkvormen. Videogetuigenissen geven een beeld van de werking in de klas.

 Of

 Rapporteren

 Uitgaande van de kenmerken van goede evaluatie gaan we in op de verschillende mogelijkheden om met kinderen en hun ouders te communiceren over de muzische ontwikkeling van de kinderen.

 De eigen rapportering en communicatiestrategie van de school wordt van nabij bekeken. Mogelijke verbeterpunten worden in kaart gebracht en er wordt gezocht naar oplossingen die bijdragen tot een betere communicatie en rapportering.

Ter illustratie wordt gewerkt met de materialen ‘Muzenbox’, ‘Muzenboek’ en ‘Muzenbum’.

Strategie en methode:

Interactieve vorming met keuzesessie.

Bijkomende info:
 • De eerste sessie is altijd een studiedag van 4 uur. De tweede sessie kan een studiedag of een personeelsvergadering zijn. Indien gekozen wordt voor twee studiedagen kan slechts één van deze dagen een woensdag zijn.
 • Gelieve drie voorkeurdata per sessie aan te geven.
 • Graag inschrijven vóór 31 mei 2015.
 • Minitraject:
  • studiedag met het volledige team: 4 uur
  • coachingsessie voor kernteam en directie (Gratis maar in te schrijven via module CO4)
  • studiedag of personeelsvergadering met het volledige team: 3 uur
  • Een intakegesprek is mogelijk tijdens de intakedagen. Ga naar module MO8: intakedagen en schrijf gratis in voor de intakeplaats – en datum van uw keuze..
 • Bijdrage per inschrijving:
  • € 1330,00 t/m 25 deelnemers
  • meer dan 25 deelnemers = € 1 430,00.

Nascholer: Gabriella De Francesco - gabriella.defrancesco@katholiekonderwijs.vlaanderen

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
 • Vertrouwd zijn met het leerplan Muzische opvoeding.
 • Doelgericht aan muzo kunnen werken.

Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 14 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.