Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83158-ML1-team Muzolabs

Doelstellingen:
 • Zich verdiepen in de toepassing van specifieke doelstellingen uit de leerlijn muzo.
 • Aan de hand van een kijkwijzer gericht observeren van een muzische activiteit.
 • Doel- en kindgericht reflecteren op een muzische activiteit (demo).
 • Specifieke werkvormen uit het muzisch onderwijsaanbod (beeld, muziek, drama, woord en beweging) verkennen.
 • Doelgerichte activiteiten uitwerken bij concrete doelen.
 • Uitwisselen van good practice.
Doelgroep:
 • Leerkrachten basisonderwijs die op zoek zijn naar bijkomende inspiratie voor het realiseren van specifieke doelen uit het Leerplan.
 • Specifieke formule voor schoolgemeenschappen.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Deze sessies zijn opgebouwd volgens de KORTUA-systematiek van Lemoulle.

kadering  - observatie – reflectie – toepassing – uitwisseling - actie 

Bij de start van de sessie krijgen de deelnemers kort maar  krachtig input rond de specifieke doelen of het specifieke aanbod die tijdens het muzolab aan bod zullen komen. Daarbij wordt uitgegaan van het leerplan. Er wordt ook een kijkwijzer toegelicht die zal gebruikt worden bij de observatie van een groep kinderen. 

Na deze voorbereiding gaat de sessieleider zelf aan de slag met een groep kinderen. De deelnemers observeren de activiteit aan de hand van de kijkwijzer en verzamelen informatie. Na de demo volgt een reflectie in de vorm van een leergesprek.

Thema’s van de reflectie zijn: doelgericht werken, leerkrachtenstijl, leerlingenevaluatie en het muzisch proces. 

Na het leergesprek gaan de deelnmers in duo’s aan het werk om het geleerde toe te passen aan de hand van een concrete oefening. 

De suggesties worden uitgewisseld en er worden afspraken gemaakt voor het uitproberen van het geleerde in de eigen klas. 

De muzolabs gaan door in de eigen school of in een school van de schoolgemeenschap.

Deelnemers aan het muzolab engageren zich tot het uitwerken van een muzische activiteit die wordt gedeeld met de andere deelnemers aan de muzolabs.

Aangeboden muzolabs:

Lab7.1 Tenen die jeuken en vingers die schroeien

 Demo: Algemene doelen: 5, 6 en 12

Domeinen: beeld, bewegingsexpressie en muziek

Leeftijd: 2° - 6° leerjaar

Lab7.2 Voor de draad ermee

 Demo: Algemene doelen: 3, 15 en 17

Domeinen: beeld,  media en muziek

Leeftijd: derde graad

Lab7.3 Tomaat-soeprijm met tierlantijnen

Demo: Algemene doelen: 1, 13 en 20

Domeinen: beeld, drama, muzisch taalgebruik, media en muziek

Leeftijd: 2° - 6° leerjaar

Lab7.4 Schatten jutten langs de weg

Demo: Algemene doelen 2, 13 en 14

Domeinen: beeld, media en muziek

Leeftijd: kleuter tot vierde leerjaar

Lab7.4 Schatten jutten langs de weg

Algemene doelen 2, 13 en 14

Domeinen: beeld, media en muziek

Leeftijd: kleuter tot vierde leerjaar

Lab7.5 Ik (h)oor (f)iets

Leeftijd: peuters en eerste kleuterklas

Lab7.6 Droomhuizen

Leeftijd: tweede en derde kleuterklas

Lab 7.7 Klap maar in je handen

Leeftijd: vanaf eerste graad

Lab 7.8 Ingepakt

Leeftijd: vanaf tweede graad

Strategie en methode:
 • Interactieve sessie met demo en geleide reflectie aan de hand van een kijkwijzer. De deelnemers zijn bereid informatie met elkaar uit te wisselen.
 • De school of schoolgemeenschap zorgt dat er een klasgroep aanwezig is.
Bijkomende info:
 • De muzolabs duren vier uur. De deelnemers zijn tijdig aanwezig en volgen de volledige sessie.
 • Deelnemers brengen het volledige leerplan (Algemeen deel + deelleerplannen) mee naar de sessie.
 • Deze nascholingsvorm is er in de eerste plaats voor leerkrachten die nood hebben aan bijkomende input rond didactisch en doelgericht werken aan muzo. Er wordt laagdrempelig gewerkt.  
 • Indien het team te groot is, verdient het aanbeveling om twee of meerdere labs te voorzien.
 • Op niveau van de schoolgemeenschap kunnen meerdere muzolabs gepland worden op verschillende tijdstippen en verschillende locaties. Info hierover kan bekomen worden bij de projectleider via kris.deruysscher@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Nascholer

Gabriella De Francesco - gabriella.defrancesco@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Vertrouwd zijn met de visie uit het Leerplan muzische Opvoeding: de muzische domeinen, 21 algemene doelen.


Voor dit initiatief moeten minimum 8 en mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 570,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.