Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83158-ME2-Ind Dag van de muzocoach

Doelstellingen:
  • Inzichten opdoen rond de contouren van beleidsvoering met betrekking tot kunst- en cultuureducatie in de basisschool.
  • Ervaringen uitwisselen met mensen die binnen de school verantwoordelijk zijn voor de implementatie van muzische vorming.
  • In diverse werkwinkels kennis opdoen rond facetten van de implementatie van kwalitatieve muzo in de school en in de klassen.
Doelgroep:

Doelgroep: schoolleiding, muzocoaches, lectoren hogeschool, pedagogisch begeleiders basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Nog te bepalen

Strategie en methode:

Dit is een studiedag op een centrale locatie. Na een gemeenschappelijke
start kunnen de deelnemers kiezen voor een bepaalde inspirerende werkwinkel. Na een gezamenlijk middagmaal herhalen de werkwinkels. Wie dat wenst kan deelnemen aan een discussieforum met deskundigen en praktijkmensen.

Bijkomende info:

 

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Tot de doelgroep behoren.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Lesplaats nog niet gekend
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.