Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83158-M05-team Muzisch beschouwen voor de lagere school: suggesties voor de klaspraktijk

Doelstellingen:
 • Inzicht verwerven in het proces van belevend beschouwen van beeld, muziek, beweging, drama en woord.
 • Doelgericht kunnen beschouwen met kleuters.
 • Praktijksuggesties rond muzisch beschouwen opdoen.Afhankelijk van de leervraag van de school.
Doelgroep:

Leerkrachtenteams lager onderwjis

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Tijdens deze sessie verkennen de deelnemers de verschillende aspecten van het muzisch beschouwen. Er gaat aandacht naar: intens waarnemen, de ontwikkeling van een open houding, de communicatie met elkaar over de opgedane ervaringen, de kennismaking met kunst, de beoordeling van muzische ervaringen, het ontdekken van de eigenheid van muzische expressievormen en de omgang met de verscheiden schoonheidsbeleven van mensen.

Deze aspecten worden verkend vanuit concrete toepassingen. Op die manier doen de deelnemers ook veel didactische tips op (werkvormen, materialen, …) voor de dagelijkse praktijk in de lagere school

Strategie en methode:

De deelnemers worden uitgenodigd om actief te beschouwen binnen de verschillende domeinen. Zo ervaren ze wat belevend beschouwen inhoudt. Op deze ervaringen wordt gereflecteerd. Op die manier ontstaat meer inzicht in het proces van beschouwen en de samenhang ervan met creëren. Het aanbod en de werkvormen zijn gericht op de praktijk van het kleuteronderwijs.

Bijkomende info:
 • Bij inschrijving drie voorkeurdata opgeven per sessie.
 • Sessie mogelijk als studiedag of personeelsvergadering.
 • Bevestiging van de definitieve datum volgt in juni.
 • Geen intakegesprek voorzien. Afspraken worden telefonisch gemaakt.
 • Inschrijven: graag vóór 31 mei 2015!
 • Bijdrage per inschrijving:
  • 1 sessie van 3 uur: € 570,00 t/m 25 deelnemers, € 620,00 vanaf 26 deelnemers
  • 1 sessie van 4 uur: € 760,00 t/m 25 deelnemers, € 810,00 vanaf 26 deelnemers.

Nascholer

Gabriella De Francesco - gabriella.defrancesco@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 14 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 570,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.