Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83158-M05-Ind Muzisch beschouwen voor de lagere school: suggesties voor de klaspraktijk

Doelstellingen:
  • Inzicht verwerven in het proces van belevend beschouwen van beeld,   muziek, beweging, drama en woord.
  • Doelgericht kunnen beschouwen met kinderen in de lagere school.
  • Praktijksuggesties rond muzisch beschouwen opdoen.
Doelgroep:

Leerkrachtenteams lager onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Tijdens deze sessie verkennen de deelnemers de verschillende aspecten van het muzisch beschouwen. Er gaat aandacht naar: intens waarnemen, de ontwikkeling van een open houding, de communicatie met elkaar over de opgedane ervaringen, de kennismaking met kunst, de beoordeling van muzische ervaringen, het ontdekken van de eigenheid van muzische expressievormen en de omgang met de verscheiden schoonheidsbeleven van mensen.

Deze aspecten worden verkend vanuit concrete toepassingen. Op die manier doen de deelnemers ook veel didactische tips op (werkvormen, materialen, …) voor de dagelijkse praktijk in de lagere school.

Strategie en methode:

De deelnemers worden uitgenodigd om actief te beschouwen binnen de verschillkende domeinen. Zo ervaren ze wat belevend beschouwen inhoudt. Op deze ervaringen wordt gereflecteerd. Op die manier ontstaat meer inzicht in het proces van beschouwen en de samenhang ervan met creëren. Het aanbod en de werkvormen zijn gericht op de praktijk van het lager onderwijs.

Bijkomende info:
  • Graag inschrijven vóór 31 mei 2015.
  • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!!!

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 16 februari 2016 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: De Ruysscher Kris
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • woensdag 17 februari 2016 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.