Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83159-M04-Team Seksuele vorming van kinderen in de basisschool

Doelstellingen:
 • Zicht krijgen op de seksuele ontwikkeling van kinderen.
 • De inhoud (de doelen) van seksuele vorming leren kennen.
 • De inbedding van seksuele vorming in relationele vorming (ontwikkelingsgebieden en ontwikkelingsniveaus) verkennen.
 • De verschillende dimensies van seksuele vorming van kinderen verkennen en toepassen.
 • Seksueel grensoverstijgend gedrag tussen kinderen: verkennen van criteria.
 • Gepast inspelen op aanvaard en grensoverschrijdend seksueel gedrag van kinderen: tips voor de praktijk.
Doelgroep:

Schoolteams basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Sessie 1:

Aan de hand van een inleidende presentatie krijgen de deelnemers toelichting bij de seksuele ontwikkeling van kinderen (0 tot 14 jaar). Van daaruit wordt gekeken naar wat gezond seksueel gedrag is van kinderen en hoe zich dat in de schoolcontext aandient.

Goede seksuele vorming vraagt om een integrale benadering vanuit verschillende dimensies: moreel, sociaal, lichamelijk, emotioneel, cognitief en religieus. Deze dimensies worden interactief verkend.

Seksuele vorming is ingebed in de bredere relationele vorming die aandacht heeft voor: werken aan zelfvertrouwen,omgang met eigen gevoelens, inlevingsvermogen in de anderen, sociale competentie en waarde-en normbesef. Daarbij wordt gekeken vanuit het persoonlijke (ik), het interpersoonlijke (jij) en het sociale (wij) niveau. De leerinhouden van seksuele vorming worden aan deze ontwikkelingsgebieden gelinkt.

De doelen voor seksuele vorming uit het Concept voor relationele vorming in de katholieke basisschool worden verkend.

Sessie 2:

De inhouden uit sessie 1 worden interactief herhaald.

Er wordt nagedacht over de geïntegreerde aanpak van seksuele vorming via de leergebieden en het schoolleven van elke dag.

Seksueel gedrag van kinderen beoordelen vanuit zes criteria: toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijds- en ontwikkelingsadequaat en zelfrespect.

Nadenken over gepaste pedagogische reacties op aanvaard en grensoverschrijdend gedrag van kinderen.

Nadenken over integere omgangsvormen tussen leerkrachten en leerlingen.

Strategie en methode:

Interactieve sessie met input door de nascholer en kansen tot toepassen. De deelnemers worden uitgenodigd tot gesprek en uitwisselen van ervaringen. Er wordt gewerkt met materialen van ‘IK+JIJ=WIJ’ (VVKBaO) en het Vlaggensysteem (Sensoa).

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

De school zorgt ervoor dat er voor elke deelnemer een ‘Concept voor realationele vorming in de katholieke basisschool’ voorhanden is.

Inschrijven: graag vóór 31 mei 2015.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
 • De deelnemers zijn in het bezit van het Concept voor relationele vorming in de katholieke basisschool.
 • Het kernteam/directeur engageert zich om voor de start van de sessies de vragenlijst, die peilt naar de beginsituatie van de schoolpraktijk rond
  seksuele vorming, in te vullen en aan de nascholer te bezorgen.

Voor dit initiatief moeten minimum 3 en mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand inschrijven en tot 30 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 1140,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1: (4 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.