Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83159-M05-Ind Seksuele vorming van kinderen in de basisschool

Doelstellingen:
 • Zicht krijgen op de seksuele ontwikkeling van kinderen.
 • De inhoud (de doelen) van seksuele vorming leren kennen.
 • De inbedding van seksuele vorming in relationele vorming (ontwikkelingsgebieden en ontwikkelingsniveaus) verkennen.
 • De verschillende dimensies van seksuele vorming van kinderen verkennen en toepassen.
 • Seksueel grensoverstijgend gedrag tussen kinderen: verkennen van criteria.
 • Gepast inspelen op aanvaard en grensoverschrijdend seksueel gedrag van kinderen: tips voor de praktijk.
Doelgroep:

Schoolleiding, zorgcoördinatoren en leerkrachten

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Sessie 1:

Aan de hand van een inleidende presentatie krijgen de deelnemers toelichting bij de seksuele ontwikkeling van kinderen (0 tot 14 jaar). Van daaruit wordt gekeken naar wat gezond seksueel gedrag is van kinderen en hoe zich dat in de schoolcontext aandient.

Goede seksuele vorming vraagt om een integrale benadering vanuit verschillende dimensies: moreel, sociaal, lichamelijk, emotioneel, cognitief en religieus. Deze dimensies worden interactief verkend.

Seksuele vorming is ingebed in de bredere relationele vorming die aandacht heeft voor: werken aan zelfvertrouwen,omgang met eigen gevoelens, inlevingsvermogen in de anderen, sociale competentie en waarde-en normbesef. Daarbij wordt gekeken vanuit het persoonlijke (ik), het interpersoonlijke (jij) en het sociale (wij) niveau. De leerinhouden van seksuele vorming worden aan deze ontwikkelingsgebieden gelinkt.

De doelen voor seksuele vorming uit het Concept voor relationele vorming in de katholieke basisschool worden verkend.

Sessie 2:

De inhouden uit sessie 1 worden interactief herhaald.

Er wordt nagedacht over de geïntegreerde aanpak van seksuele vorming via de leergebieden en het schoolleven van elke dag.

Seksueel gedrag van kinderen beoordelen vanuit zes criteria: toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijds- en ontwikkelingsadequaat en zelfrespect.

Nadenken over gepaste pedagogische reacties op aanvaard en grensoverschrijdend gedrag van kinderen.

Nadenken over integere omgangsvormen tussen leerkrachten en leerlingen.

Strategie en methode:

Interactieve sessie met input door de nascholer en kansen tot toepassen. De deelnemers worden uitgenodigd tot gesprek en uitwisselen van ervaringen. Er wordt gewerkt met materialen van ‘IK+JIJ=WIJ’ (VVKBaO) en het Vlaggensysteem (Sensoa).

Bijkomende info:
 • Deelnemers brengen het Concept RV mee naar deze sessie.
 • Inschrijven: graag vóór 31 mei 2015. 

 

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

De deelnemers zijn in het bezit van het Concept voor relationele vorming in de katholieke basisschool.


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand inschrijven en tot 14 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.