Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315A-M01-team Zorgteam aan de slag met het Vademecum zorg

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • reflecteren vanuit beleidsvoerend vermogen en handelingsgericht werken over de voorwaarden om een optimaal gedragen zorgbeleid  te realiseren;
 •  focussen op de brede basiszorg (fase 0) van de school vanuit:
  1. Een veilig klas- en schoolklimaat;
  2. Een krachtige leeromgeving;
  3. De rol van de leerkracht;
  4. Differentiatie
 • verkennen werkvormen om het vademecum in de eigen school, als groeiende professionele leergemeenschap, aan de slag te gaan.
Doelgroep:

Zorgteams samen met hun directeur per scholengemeenschap of per regio.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De brede basiszorg (fase 0) exploreren via een veilig klasklimaat, een krachtige leeromgeving en binnenklasdifferentiatie. We reflecteren over het begeleiden van leerlingen via handelingsgericht werken en het beleidsvoerend vermogen van scholen. We verkennen werkvormen en implementatiekansen voor je school.

Deze module is zorgteamgericht (inclusief directeurs ) per SG of regio.

Strategie en methode:
 • Individueel en in groep ontdekken, verkennen, en inoefenen van werkvormen voor zorgbreed werken in de klas en op school met het ganse team;
 • Kennismaking met materialen en het Vademecum zorg VVKBaO (2012).

Tussen de twee sessies maken het zorgteam en de directeur een reflectieopdracht.

Bijkomende info:

Deze module is gebaseerd op het Vademecum zorg van VVKBaO en sluit aan bij het handelingsgericht werken.

Deze module bestaat uit: .

 • Intake + 2 sessies van 3 uur

De inhoud van deze module is zowel op kleuter- als lager onderwijs gericht en wordt aangepast naargelang de doelgroep.

Projectleider: Greet Vanhove 02 507 06 86 – greet.vanhove1@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bij voorkeur inschrijven vóór 15 juni 2015.

Afspraken voor lesplaats en data worden vóór 6 juli 2015 gemaakt.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Verlenging: een continuüm van zorg op maat van mijn school

Voorwaarde:

Actieve deelname door zorgteams en directeurs en bereidheid tot reflectie op de klas- en schoolpraktijk.

Elke deelnemer brengt het vademecum zorg, als werkboek, mee.

Organisatie per scholengemeenschap of per regio waarbij  een lokaal ter beschikking gesteld wordt in één van de scholen dat ruimte biedt voor actieve werkvormen.

De contactpersoon van de SG verzorgt het kopieerwerk.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1290,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.