Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315A-M04-Team Vervolgtraject: Breed kijken naar kinderen en jezelf als opstap naar breed evalueren

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • leren talentontwikkeling en reflectiekansen stimuleren;
 • ontdekken de waarde van  ‘breed kijken’ en HGW als uitgangshouding;
 • reflecteren op de eigen praktijk en toetsen deze aan de verworven kennis;
 • concretiseren ‘breed kijken’ vanuit de gekozen verdieping in doelgericht didactisch handelen;
 • leggen de link tussen breed kijken, breed evalueren en het vereiste groeiproces.
Doelgroep:

Schoolteams basisonderwijs ook voor zelfstandige  kleuter- of lagere scholen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Breed kijken naar kinderen en jezelf: vervolgtraject

keuzemogelijkheden:

 1. Kindercontact en reflectiegesprekken
 2. Portfolio
 3. Talentontwikkeling
 4. Opstap naar breed evalueren

Concreet werken aan de ontwikkeling van een positief realistisch zelfbeeld vanuit de gekozen invalshoek A, B, C, of D. Hoe geeft dit een positieve stimulans in je klas en hoe geef je dit vorm? We leggen de link tussen de sterktes van breed kijken en de kansen om vormen van breed evalueren te ontwikkelen.

Deze module is schoolteamgericht.

Strategie en methode:

Individueel en in groep ontdekken, verkennen, spelen en inoefenen van werkvormen voor zelfconceptverheldering en breed kijken in de klaspraktijk. Kennismaking met materialen.

Bijkomende info:

Deze module bestaat uit:

 • een intake met het kernteam
 • een studiedag (maximum 4 uur) voor het schoolteam.
 • een extra vergadering met het kernteam voor implementatie aankopen is mogelijk.

Deze module is gebaseerd op het vademecum zorg van VVKBaO en effent de weg naar breed evalueren.

De inhoud van deze module is zowel op kleuter- als lager onderwijs gericht en wordt aangepast naargelang de doelgroep.

Projectleider: Greet Vanhove 02 507 06 86 – greet.vanhove1@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bij voorkeur inschrijven vóór 15 juni 2015

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Verlenging

Voorwaarde:
 • Het schoolteam volgde het basistraject "Breed kijken naar kinderen en jezelf" of "Leerkracht ≈ teamkracht".
 • Actieve deelname en bereidheid tot reflectie op de klas- en schoolpraktijk door  alle teamleden.
 • De school stelt een lokaal ter beschikking dat ruimte biedt voor actieve werkvormen en zorgt voor het kopieerwerk.
 • De school heeft minstens 1 vademecum zorg in haar bezit en verzorgt het kopieerwerk.
 • Tussen sessie 1 en 2 zijn minimum 4 weken en maximum 2 maanden.

Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 910,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.