Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315B-M02-team Een belangstellingscentrum uitwerken vanuit een bepaalde focus.

Doelstellingen:
  1. Brede kijk krijgen op het doelgericht ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling vanuit de visie van het ontwikkelingsplan.
  2. Verkennen hoe je als kleuterschool doelgerichtheid kan nastreven binnen de BC-werking.
  3. Relaties verkennen tussen het ontwikkelingsplan, de leerplannen en de decretale ontwikkelingsdoelen.
  4. Documenten en instrumenten verkennen die ondersteunend zijn om planmatig en doelgericht te werken ( bv zoeker) bij de uitwerking van een BC
  5. Verkennen hoe je dominantie ( bv dominant aspect, leerplan in de kijker) concreet vorm kan geven in de gekozen activiteiten van je BC.
Doelgroep:

Directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Vanuit de opbouw van een BC en vanuit de beginsituatie van de school wordt er in verschillende stappen onderzocht hoe doelgerichtheid een plaats kan krijgen bij onder andere: keuze van een BC, de brainstorm, het bepalen van de dominante aspecten van een BC, de relatie tot de LRG-componenten, toekennen van ervaringssituaties,…

Hierbij wordt de relatie tussen het ontwikkelingsplan en de leerplannen verkend.

We onderzoeken hoe de dominante aspecten of het leerplan in de kijker concreet kunnen worden uitgewerkt binnen het gekozen BC en zichtbaar worden in de kleuterklas.

Strategie en methode:

In de sessies wordt er aan de hand van concrete, praktijkgerichte oefeningen en reflectiemomenten op maat gewerkt van de specifieke schoolcontext.

Bijkomende info:

Plaats en data: in afspraak met de school

Projectleider:

Soraya Fret – 02 507 08 20 – soraya.fret@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nascholer

Elke Meyns - elke.meyns@katholiekonderwijs.vlaanderen

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Werken met het ontwikkelingsplan.


Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand inschrijven en tot 30 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 570,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.