Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315B-M04-team Suggesties om hoeken doelgericht te verrijken.

Doelstellingen:
  1. Brede kijk krijgen op het doelgericht ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling vanuit de visie van het ontwikkelingsplan.
  2. Verkennen hoe je als kleuterschool doelgerichtheid kan nastreven in je  BC-werking met vooral aandacht voor zelfstandig spelen.
  3. Belang inzien van zelfstandig spelen voor de kleuters.
  4. Vanuit gekozen hoeken onderzoeken hoe deze kunnen verrijkt worden vanuit een bepaalde focus ( dominant aspect, leerplan in de kijker, ervaring van de kleuters, gekozen BC,…).
Doelgroep:

Schoolteams bestaande uit directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

In deze sessie verkennen we hoe we via een leerplan, een dominant aspect, een gekozen BC of een inbreng van een kleuter de hoeken doelgericht kunnen verrijken. Er worden kansen geboden om binnen eenzelfde hoek een doelgerichte gradatie aan te brengen. We bespreken ook de uitwerkingen van een hoekenfiche.

Strategie en methode:

In de sessies wordt er aan de hand van concrete, praktijkgerichte oefeningen en reflectiemomenten op maat gewerkt van de specifieke schoolcontext.

Bijkomende info:

Plaats en data: in afspraak met de school

Projectleider:

Soraya Fret – 02/507.08.20 – soraya.fret@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nascholer

Elke Meyns - elke.meyns@katholiekonderwijs.vlaanderen

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Werken met het ontwikkelingsplan.


Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand inschrijven en tot 30 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 570,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.