Aanmelden
Laden…

Even geduld...

82150-Ind Opgepast STEM-werken!

Doelstellingen:
 • Kennis maken met STEM als facet van goed WO-onderwijs.
 • Vanuit actieonderzoek met behulp van het STEM-reflectie-instrument de schooleigen sterktes en zwaktes ivm STEM in kaart te brengen.
 • STEM-didactiek optimaliseren met aandacht voor meta-cognitieve vaardigheden. Er wordt blijvend aandacht geschonken aan de integratie van STEM.
 • Kennis maken met input vanuit ‘expertisenetwerken’ uit hogescholen via STEM-labs.
 • Kennis maken met de STEM-academies.
 • Op de startdag kennismaken met de kansen die Technopolis biedt in functie van STEM-onderwijs en onderzoeken hoe je met deze input verder aan de slag kan in de klas.
 • Leren van elkaar via professionele netwerken.
Doelgroep:

Leerkrachten en beleidsmakers basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Er wordt ingezet om implementatiestrategieën te ontwikkelen zodat scholen adhv het VLOR reflectie-instrument STEM een schooleigen actieplan kunnen ontwikkelen om STEM te optimaliseren op school.
 • Binnen de lerende netwerken wordt verder ingezet om leerkrachten te versterken in het didactische aanpak ivm STEM. Aandacht gaat vooral naar het ondersteunen van de ontwikkeling van meta-cognitieve vaardigheden ivm STEM. Er wordt blijvend aandacht geschonken aan de integratie van STEM.
 • Er zijn veel kansen om te leren van elkaar.
Strategie en methode:
 • Er worden lerende netwerken opgestart. Een netwerk bestaat uit (ongeveer) 5 scholen. Per school kunnen 2 tot 4 deelnemers inschrijven, één van deze deelnemers is een beleidsmaker van de school. Een netwerk kan bestaan uit leden van scholen uit eenzelfde scholengemeenschap of uit enkele scholen uit eenzelfde regio. Je kan een netwerk opzetten met leerkrachten uit verschillende klassen, je kan ook bv enkel leerkrachten derde graad of enkel kleuterleidsters samen brengen.
 • Buiten de start-en slotdag komen deze netwerken drie keer samen in het schooljaar 2015-2016. Deze netwerksessies gaan door op een school van het netwerk.
 • Er kunnen per bisdom maximum 5 netwerken opgestart worden.
 • Tussen de verschillende nascholingssessies werken de deelnemende scholen een opdracht uit.
 • Aan de hand van het stemreflectie-instrument wordt een actieonderzoek opgezet om de eigen sterktes en zwaktes ivm STEM in kaart te brengen.
 • Op de startdag in samenwerking met Technopolis wordt kennis gemaakt met kansen om STEM te versterken in de klas-en schoolpraktijk
 • per deelnemende school wordt een gratis didactisch pakket (TEC-time) aangeboden.
 • De interdiocesane werkgroep wereldoriëntatie volgt deze nascholing van dichtbij. Door werk te maken van de verbinding tussen nascholing en pedagogische begeleiding willen we samen werk maken van duurzaam STEM-onderwijs.
Bijkomende info:
 • In de maand september vindt er in elk bisdom een infosessie plaats waar de inhoud en de praktische uitwerking van de nascholing nauwkeuriger wordt toegelicht.
 • De locaties en data van de netwerken worden later meegedeeld.  Deze netwerken vinden plaats in een school van je netwerk.
 • De datum en locatie van de start- en slotdag wordt later meegedeeld.
 • Deze module wordt in een netwerk georganiseerd.  Meerdere scholen worden per bisdom samengebracht.
 • Projectleider: hilde.hendrickx@katholiekonderwijs.vlaanderen - 02 507 07 61
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Welk engagement verwachten we van de deelnemende scholen:

 • Dat je als school deelneemt aan alle sessies      van het nascholingstraject.
 • Dat iemand van het beleid van de school      betrokken is.
 • Dat je (vanuit input vanuit de nascholing) ahv      het stemreflectie-instrument een actieonderzoek opzet en je sterktes en      zwaktes ivm STEM in kaart brengt.
 • Dat je je pedagogisch begeleider informeert      over je deelname aan deze nascholing.
 • Dat je bereid bent om een sessie op jouw      school te laten doorgaan of mee zoekt naar een passende locatie.
 • Dat je de tussentijds opdrachten uitwerkt en      bereid bent deze info te delen met anderen.

Voor dit initiatief mogen maximum 1 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Afgelast)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.