Aanmelden
Laden…

Even geduld...

1516/07/504 Multimediaal materiaal maken, gebruiken en aanpassen

Doelstellingen:

Leerlingen groeien op in een maatschappij waar multimedia een centrale rol krijgt.

Om het maximale uit onze leerlingen te halen zijn we genoodzaakt multimedia ook in het klaslokaal te implimenteren. Als leerkracht staan we voor de uitdaging multimediaal materiaal aan te passen, te hanteren en te integreren binnen de klaspraktijk.

Doelgroep:

Leraren uit het secundair onderwijs van alle studierichtingen en alle vakken.

Leraren van het basisonderwijs

De inhoud van deze module is tevens perfect te kaderen binnen het onderdeel ‘presenteren’ uit het nieuwe leerplan Informatica voor de tweede graad aso, tso en kso, alsook het nieuwe leerplan Kantoor en verkoop voor de tweede en derde graad.

Aanbieder: Nascholingen ICT van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen – SO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning
Inhoud:

Via deze nascholing willen we de leerkrachten:

 • vertrouwd maken met de rol van multimedia binnen de klas;
 • vertrouwd maken met actuele digitale tools omtrent multimediabewewerking en integratie;
 • sensibiliseren om toepassingen uit te werken die gerelateerd zijn aan de context van de studierichting.

 Inhoud van de module:

 • eenvoudige manipulaties op een digitale foto uitvoeren met behulp van Photo Gallery;
 • een fotocollage maken met behulp van Picasa;
 • een panoramafoto maken met behulp van Microsoft ICE;
 • eenvoudige bewerkingen op video’s uitvoeren met behulp van Movie Maker;
 • eenvoudige geluidsmanupilaties met behulp van Audacity;
 • hoe kan ik dit gebruik van multimedia kaderen binnen mijn vak?

Er wordt telkens, ter illustratie, met concrete voorbeelden gewerkt.
De gebruikte software wordt aangepast naar de meest recente ontwikkelingen op vlak van multimediabewerking.

Strategie en methode:

Hands-on

Bijkomende info:

Deze module wordt enkel georganiseerd wanneer er op 15 september minimaal 5 deelnemers ingeschreven zijn. Vanaf 15 deelnemers wordt de module opgesplitst en zal de bijkomende module plaatsvinden in dezelfde of in een andere lesplaats.

VLUG INSCHRIJVEN IS DUS HEEL BELANGRIJK.

Raadpleeg regelmatig je kalender on-line, want deze is pas definitief vanaf oktober.

Voor bijkomende vragen mail je naar martine.debelder@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Wil je steeds op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes ga dan naar onze facebookpagina Nascholing ICT of volg @NascholingICT op Twitter.

De modaliteiten van ICT voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Kent u onze leerboekensite: leerboek.nascholing.be?
Hierop vindt u heel wat klasklare materialen ontwikkeld binnen dit nascholingsproject.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Aangepaste herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 30 april 2016 inschrijven en tot en met zaterdag 23 april 2016 uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Van Sas Thom
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Computerklas VVKSO Antwerpen 1ste verdieping (klein lokaal) (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 3 mei 2016 van 13:30 tot 16:30
  • dinsdag 10 mei 2016 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.