Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83156-M02-team Eerst bewegen, dan leren - evaluatie

Doelstellingen:
 • Reflecteren op de eigen praktijk en toetsen deze aan de verworven kennis;
 • Concretiseren van de verworven kennis in doelgericht didactisch handelen.
Doelgroep:

Leerkrachten kleuteronderwijs (vanaf 2de KL), leerkrachten lager onderwijs (vrnl. 1ste graad), directies, zorgcoördinatoren, leerkrachten bewegingsopvoeding (KL en lager), leerkrachten BuO

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Reflectie op ervaring en eventuele obstakels
 • Wat is er structureel veranderd op school of waar is nog plaats voor verbetering, aanpassing?
 • Integratie LVS
Strategie en methode:

Interactieve werkvorm, coaching

Bijkomende info:

Deze sessies zijn praktijkgericht. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij aangepaste, makkelijke kledij dragen en een matje of badhanddoek meebrengen.

Lesgever: Marianne Peeters, Lic. Kinesitherapie, Neuro Development Therapist (INPP)

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Module 1 gevolgd hebben.
 • LVS meebrengen.
 • Er dienen minimum 10 deelnemers te zijn voor deze teamgerichte nascholing.

Voor dit initiatief moeten minimum 10 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 570,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1: (5 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.