Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83154-M01-Team Wiskunde is leuker (dan) als je denkt.

Doelstellingen:

De visie van het leerplan verdiepen tijdens een traject

 • Je verdiept de kennismaking met de algemene doelen van het leerplan wiskunde en de visie op goed wiskundeonderwijs
 • Je leert kijken naar effectief pedagogisch didactisch handelen binnen wiskunde.
 • Je werkt concreet aan de hand van oefeningen aan de doelstellingen en de leerlijnen uit een leerdomein naar keuze.
Doelgroep:

Teamgericht - basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO - Marleen Duerloo i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Intakegesprek (nascholer + kernteam)

Het kringgesprek van de nascholer en het kernteam is gericht op:

 • Kennismaking met elkaar
 • Verkennen van de leervraag van de school op basis van een kijkwijzer
 • Bepalen van de beginsituatiebepaling van de school
 • Uitstippelen van het traject + planning
 • Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst
 • Kennismaking met het Wiskunde- SharePoint 

Sessie 1: Studiedag Wiskunde is leuker dan/als je denkt (4u.) (nascholer + team ofwel voor de hele basisschool, ofwel voor het team van de lagere school)

Via verschillende werk- en gespreksvormen

 • formuleren de deelnemers een antwoord op de vraag: Wat is goed wiskundeonderwijs?
 • verdiepen ze de algemene doelen van het leerplan wiskunde.
 • krijgen ze inzicht in de opbouw van de leerlijnen in het leerplan wiskunde.

Sessie 2: Personeelsvergadering Uitwerken leerdomein of leerlijn (2 u.) (nascholer + team)

 • Leerdomein of leerlijn naar keuze verder uitwerken
 • Inspelen op de leervraag van het team.
Strategie en methode:
 • Er wordt gewerkt met het leerplan wiskunde vanuit concrete opdrachten. 
 • Interactief nascholingstraject met sessies op niveau van het team.
 • In de reflectie op de oefeningen bespreken we de gelijkenissen en verschillen met de eigen aanpak.
Bijkomende info:
 • Het leerplan wiskunde is vereist aanwezig.
 • De twee sessies vinden plaats op school. Je kan ook kiezen voor twee sessies van elk 3 uur. 

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Verlenging

Voorwaarde:

Gelieve bij de inschrijving drie voorkeurdata voor de sessies met het team te vermelden. De definitieve bevestiging van data gebeurt in juni. Indien twee studiedagen worden gekozen, kunnen ze niet allebei op een woensdag vallen. Een afspraak voor de intake wordt telefonisch gemaakt door de nascholer.

Inschrijven: graag vóór 31 mei 3015.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1290,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1: (1 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.