Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83154-M02-team Meten op maat over meten en metend rekenen

Doelstellingen:
 • Proevencircuit uitvoeren en meetresultaten weergeven
 • Hoe kijken we zelf naar meten?
 • Leerlijn meten en metend rekenen in het leerplan wiskunde
 • Belang van referentiematen
 • Gebruik van herleidingtabellen
 • Groei- of meetboekje
 • Aanleg van meetkisten
Doelgroep:

Schoolteams basisschool of lagere school

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO - Marleen Duerloo i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Sessie Meten op maat (4u.) (nascholer + team van de lagere school of basisschool)

 • Je voert zelf een proevencircuit uit en geeft de meetresultaten daarvan weer.
 • Vanuit concrete voorbeelden ontdek je de leerlijnen binnen meten en metend rekenen.
 • Je ervaart het belang van referentiematen
 • Je leert hoe je met je leerlingen herleidingstabellen opbouwt en leert gebruiken
 • Je maakt kennis met een groei- of meetboekje
 • Je krijgt tips voor de aanleg van meetkisten.

Eventueel aangevuld met bijeenkomst kernteam (2u.) (nascholer + kernteam)

 • Feedback geven op de uitgeprobeerde actitviteiten.
 • Ondersteuning bieden bij de verdere implementatie en de verdere planning.
 • Inhoudelijke en didactische vragen van de school beantwoorden.
Strategie en methode:
 • Er wordt gewerkt met het leerplan wiskunde vanuit concrete opdrachten. 
 • In de reflectie op de oefeningen bespreken we de gelijkenissen en verschillen met de eigen aanpak.
Bijkomende info:
 • Het leerplan wiskunde is vereist aanwezig.
 • De sessie vindt plaats op school.
 • Voor een  bijeenkomst met het kernteam (2 u.) betaalt u € 380,00. 

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Gelieve bij de inschrijving drie voorkeurdata voor de sessie met het team te vermelden. De definitieve bevestiging van data gebeurt in juni.

Inschrijven: graag vóór 31 mei 2015.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 760,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.