Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83154-M04-team Al spelend wiskunde leren. Over wiskundige initiatie en aanvankelijk rekenen

Doelstellingen:
 • Inzicht verwerven en verdiepen in de leerlijnen van wiskundige initiatie en aanvankelijk rekenen
 • Formuleren van een antwoord op: Wat is goed wiskundeonderwijs in het algemeen en in het bijzonder voor jonge kinderen?
 • Inzien op welke manier je in de dagelijkse klaspraktijk met kinderen impliciet en expliciet aan wiskundige initiatie kan werken en hoe je dit kan vertalen naar je klaspraktijk.
Doelgroep:

Schoolteams basisschool of lagere school of kleuterschool

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO - Marleen Duerloo i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Sessie Al spelend wiskunde leren. (4u.) (nascholer + team kleuterschool eventueel aangevuld met leerkrachten eerste leerjaar)

 • Aan de hand van rekenspelletjes en wiskundige activiteiten verdiep je je inzicht in de leerlijnen van wiskundige initiatie en aanvankelijk rekenen
 • De leerlijn tellen wordt concreet uitgewerkt.

Eventueel aangevuld met bijeenkomst kernteam (2u.) (nascholer + kernteam)

 • Feedback geven op de uitgeprobeerde actitviteiten.
 • Ondersteuning bieden bij de verdere implementatie en de verdere planning.
 • Inhoudelijke en didactische vragen van de school beantwoorden.
Strategie en methode:
 • Er wordt gewerkt met het leerplan wiskunde vanuit concrete opdrachten. 
 • In de reflectie op de oefeningen bespreken we de gelijkenissen en verschillen met de eigen aanpak.
Bijkomende info:
 • Het leerplan wiskunde is vereist aanwezig.
 • De sessie vindt plaats op school.
 • Voor een  bijeenkomst met het kernteam (2 u.) betaalt u € 380,00. 

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Gelieve bij de inschrijving drie voorkeurdata voor de sessie met het team te vermelden. De definitieve bevestiging van data gebeurt in juni.

Inschrijven: graag vóór 31 mei 2015.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 760,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1: (1 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.