Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83157-M01-team Aan de slag met het leerplan Frans

Doelstellingen:
 • Inzicht verwerven in de visie en de krachtlijnen van het nieuwe leerplan.
 • Doelgerichte werk- en spelvormen kiezen om op een motiverende en efficiënte manier te werken aan de leerplandoelen in de klaspraktijk.
 • Leerplandoelen koppelen aan werk- en spelvormen.
 • Het leerplan hanteren bij het plannen van de lessen Frans.
Doelgroep:

Leerkrachten 3de graad basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Aan de slag met het leerplan Frans!

Tijdens twee sessies willen we, aan de hand van concrete voorbeelden, aantonen hoe je de leerplandoelen kan realiseren in de klaspraktijk.

Het verwerven van vaardigheden wordt gekoppeld aan de vereiste kennis (woordenschat en grammatica):

 • in  sessie 1 vanuit luisteren, lezen en de domeinoverschrijdende doelen,
 • in sessie 2 vanuit spreken, mondelinge interactie, schrijven en de domeinoverschrijdende doelen.

We integreren de krachtlijnen in didactische en doelgerichte spel- en werkvormen die op motiverende en efficiënte manier de leerplandoelen verwezenlijken.

Strategie en methode:

In twee sessies wordt het leerplan verkend.

In elk van de 2 sessies wordt de inhoud van de domeinen toegelicht en aan praktische voorbeelden voor de   implementatie in de klaspraktijk gekoppeld.

 • Sessie 1: domeinen luisteren - lezen - domeinoverschrijdende doelen
 • Sessie   2 : domeinen spreken - mondelinge interactie - schrijven - domeinoverschrijdende doelen
Bijkomende info:

Deze module omvat 2 sessies van 3 uur en wordt ook teamgericht aangeboden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1140,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.