Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83157-M03-team Schrijven! Hoe zit dat nu?

Doelstellingen:
 • Een duidelijk inzicht bieden in de visie en de krachtlijnen van het leerplan omtrent schrijfvaardigheid en (grammaticale en lexicale) kennis.
 • Het verschil tussen schrijfvaardigheid en spelling verduidelijken.
 • Aanbieden van aangename, doelgerichte werkvormen om op een motiverende en efficiënte manier te werken aan de leerplandoelen schrijven in de klaspraktijk.  
 • Kort kennismaken met het leerplan Frans voor de eerste graad secundair onderwijs, om aan te tonen dat de link met het basisonderwijs er duidelijk in aanwezig is.
 • Inzien hoe kennis en vaardigheden aan elkaar gelinkt zijn en dit principe toepassen op concrete voorbeelden en evaluatieschema’s.
 • Manieren ontdekken waarmee leerlingen de kans krijgen zich optimaal voor te bereiden op schriftelijke productie.
Doelgroep:

Leerkrachten 3de graad basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De sessie is opgebouwd rond een aantal prangende vragen omtrent Frans schrijven in het basisonderwijs waarmee leerkrachten zitten:

 1. Moeten de leerlingen in het basisonderwijs ook Frans kunnen schrijven?
 2. Moeten de leerlingen de woorden uit het hoofd kunnen schrijven?
 3. Moet ik punten aftrekken voor spellingfouten?
 4. Hoe bereid ik de leerlingen best voor op de lessen Frans in het secundair onderwijs?
 5. Hoe kan ik de grammatica echt functioneel aanbrengen?

Bij het ‘beantwoorden’ van de vragen wordt telkens voldoende aandacht besteed aan een ruimer kader: vertrekkend vanuit het leerplan Frans van het Vlaams Verbond van het katholiek basisonderwijs (VVKBaO) gaan we na, aan de hand van concrete voorbeelden en reflectie, hoe de visie op tweedetaalonderwijs in de 3de graad basisonderwijs optimaal naar de klaspraktijk kan vertaald worden.

Strategie en methode:

In elke sessie

 • discussie
 • reflectie
 • voordracht
 • spel
 • actieve werkvormen.
Bijkomende info:

Deze module omvat 1 sessie van 3 uur.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 8 en mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 570,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.