Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83157-M07-ind Frans is leuk! Frans voor het 3de en 4de leerjaar

Doelstellingen:
 • Inzicht bieden in het taalverwervingsproces van kinderen.
 • Inzicht bieden in de doelen van taalinitiatie en de verschillen tussen vreemdetaalinitiatie en het formele vreemdetalenonderwijs verduidelijken.
 • Vertrekken vanuit zinvolle contexten om op een motiverende en efficiënte wijze taalinitiatie te integreren in de klaspraktijk.
 • Aanbieden van aangename, speelse, maar doelgerichte werkvormen.
Doelgroep:

Leerkrachten basisonderwijs / buitengewoon onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Voor jonge kinderen is het heel belangrijk dat ze op een speelse, enthousiaste manier kennis maken met de Franse taal. In deze sessies  willen we in de eerste plaats duidelijk maken waar taalinitiatie voor staat met de focus op de didactische aanpak ervan. Daarbij gaat de aandacht vooral naar het auditieve aspect, het luisteren, begrijpen, durven meedoen, willen nabootsen, openstaan voor nieuwe klank- en taalervaringen, nieuwsgierig zijn naar en vragen stellen over taal. We stimuleren het verlangen om talen te leren en zorgen dat het zelfvertrouwen van de leerling (om talen te leren) verhoogt.
We werken heel praktijkgericht vanuit zinvolle contexten, geïntegreerd in andere leergebieden, met haalbare voorbeelden om aan de slag te gaan in de klaspraktijk.

Strategie en methode:
 • discussie
 • reflectie
 • achtergrondinformati via voordracht
 • werken met filmmateriaal
 • ervaren via actieve werkvormen
Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 19 oktober 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Martens Liesbeth
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 29 oktober 2015 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.