Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83157-M11-team Mondelinge en schriftelijke vaardigheden formatief evalueren (2 sessies)

Doelstellingen:
 • Bewust worden van het doel van formatieve evaluatie.
 • Kennismaken met technieken en werkvormen om mondelinge en schriftelijke vaardigheden te evalueren.
 • Het belang van attitudes en strategieën ervaren bij het evalueren van taalvaardigheden.
 • Gepaste werkvormen kiezen in functie van het doel van de evaluatie.
 • Kennismaken met praktijkvoorbeelden voor evaluatie van de leerplandoelen.
 • Evaluatiecriteria leren opstellen.
 • Gerichte feedback leren geven.
Doelgroep:

Leerkrachten basisonderwijs / buitengewoon onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Om de ontwikkeling van een leerling in kaart te brengen en maximaal te stimuleren, is het nodig om via verschillende wegen zoveel mogelijk informatie te verzamelen van wat de leerling al kan en waar de leerling nog moeilijkheden mee heeft. Meestal beperkt de evaluatie van Frans zich tot het schriftelijk toetsen van de gemakkelijk meetbare woordenschat en grammatica. Een toets is slechts één van de vele mogelijkheden om na te gaan wat een leerling op een bepaald moment kan. Naast de traditionele toets zijn er ook nog tal van andere mogelijke evaluatiemomenten en -instrumenten om een brede kijk te krijgen op de ontwikkeling van leerlingen en vooral om van daaruit de leerlingen zoveel mogelijk in hun ontwikkeling te stimuleren.

In deze 2 sessies focussen we op de organisatie en aanpak van formatieve evaluatie van zowel mondelinge als schriftelijke vaardigheden.

Strategie en methode:
 • achtergrondinformatie via voordracht
 • werken met praktijkvoorbeelden
 • reflectie over mogelijk evaluatievormen gekoppeld aan het doel
 • discussie en uitwisseling
Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 8 en mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1140,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.