Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315N-Ind Het portfolio als brede evaluatievorm: een prakijkvoorbeeld

Doelstellingen:
 • Inzicht krijgen in breed evalueren
 • Inzicht krijgen in het werken met een portfolio
 • Kennis maken met een praktijkverhaal
 • Reflecteren op de eigen praktijk en toetsen deze aan de verworven kennis
Doelgroep:

Leerkrachten bewegingsopvoeding (KL en lager)

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 1. Duiding portfolio als evaluatievorm
 2. Theoretische achtergrond : visie + beweegredenen
 3. Praktijkvoorbeelden: concrete werkvormen + evaluatievormen
 4. Verdieping in voorbeeldportfolio’s
 5. Vragenronde met mogelijkheid tot verdieping eigen praktijk
Strategie en methode:

Presentatie – Uitwisseling

Bijkomende info:
 • Eigen evaluatiemethoden meebrengen
 • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 15 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Van Wassenhove Rita
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Ges. Vrije Basisschool (Gemengd) (Inschrijven afgesloten)
Kouterstraat 14
9270 Laarne (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 18 november 2015 van 14:30 tot 17:30
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • woensdag 20 april 2016 van 14:30 tot 17:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.